alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Cahuilla Band of Indians Severe Storms and Flooding

DR-4423
California

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th2 14, 2019

Ngày Công bố: Th3 28, 2019

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $258,132.31
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $1,829,578.66
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $2,087,710.97
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $40,833.00

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Các Disaster Recovery Center (Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa) cung cấp cho những người sống sót sau thảm họa thông tin từ FEMA và U.S. Small Business Administration (Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ). Những người sống sót sau thảm họa có thể được trợ giúp nộp đơn xin hỗ trợ của liên bang, tìm hiểu về các loại hỗ trợ hiện có, tìm hiểu về quy trình khiếu nại và nhận thông tin cập nhật về đơn đăng ký.

Spring Valley Library

Địa chỉ

836 Kempton St
Spring Valley, California 91977
San Diego
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Ba:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:10:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

Mountain View Community Center

Địa chỉ

641 S Boundary St
San Diego, California 92113
San Diego
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Ba:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:10:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

LƯU Ý

Gymnasium.