alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4393

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

1

FEMA đang ban hành quyết định tạm thời ngừng thu tiền thuê nhà đối với những nạn nhân sống sót sau thảm họa sống trong nhà ở của FEMA ở các tiểu bang sau:

  • California
  • Florida
  • North Carolina
  • Texas

Điều này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính gây ra bởi đại dịch coronavirus (COVID-19) cho các nạn nhân. Chỉ áp dụng với duy nhất tiền thuê nhà; việc thu tiền thuê nhà dự kiến tiếp tục vào ngày 1 Tháng Bảy.

Những cá nhân sống trong nhà ở của FEMA có thể mong đợi điều gì?

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

file icon
Supplemental Environmental Assessment for Town of Holden Beach - Beach Restoration, FEMA-DR-4393-NC, FEMA-DR-4412-NC, FEMA-DR-4465-NC, December 2020

file icon
Public Notice for Draft EA, FEMA-DR-4393-NC, July 2022

file icon
Draft Environmental Assessment for City of Boiling Spring Lakes, Dams Repair, FEMA-DR-4393-NC, July 2022

file icon
Public Notice, Federal Emergency Management Agency (FEMA), Notice of Availabilty of the Draft Environmental Assessment, Stanley White Recreation Center - New Bern, NC, FEMA-DR-4393-NC

file icon
Finding of No Significant Impact (FONSI) signed 8/16/2021 for the City New Bern Stanley White Recreation Center Environmental Assessment, FEMA-DR-4393-NC

file icon
Draft Environmental Assessment, Replacement of Stanley White Recreation Center, New Bern, Craven County, North Carolina, July 2021

file icon
Environmental Assessment City of Laurinburg, Proposed North Fire Station (DR-4393-NC)

file icon
North Carolina; FEMA-4393-DR

Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4393-DR; North Carolina for Hurricane Florence during the period of September 7-29, 2018.