Florida Hurricane Matthew

DR-4283-FL
Florida

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th10 3, 2016 - Th10 19, 2016

Ngày Công bố: Th10 8, 2016

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $17,967,178.06
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $3,138,352.90
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $21,105,530.96
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 6817
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $247,075,773.46
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $109,012,624.39
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $369,266,420.85

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Các Disaster Recovery Center (Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa) cung cấp cho những người sống sót sau thảm họa thông tin từ FEMA và U.S. Small Business Administration (Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ). Những người sống sót sau thảm họa có thể được trợ giúp nộp đơn xin hỗ trợ của liên bang, tìm hiểu về các loại hỗ trợ hiện có, tìm hiểu về quy trình khiếu nại và nhận thông tin cập nhật về đơn đăng ký.

Jane G Sauls Library Fort Braden

Địa chỉ

16327 Blountstown Hwy
Tallahassee, Florida 32310
Leon
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Ba:12:00 PM - 7:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:8:00 AM - 7:00 PM

LƯU Ý

Soft opening scheduled for 07/16/24 at 12:00 - 7:00pm

Leroy Collins Leon County Main Public Library

Địa chỉ

200 W Park Ave
Tallahassee, Florida 32301
Leon
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 6:00 PM
Chủ Nhật:8:00 AM - 6:00 PM

LƯU Ý

This DRC will be closed for July 4th but will reopen on July 5th from 8:00am - 6:00pm.

Cập nhật lần cuối