U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

Louisiana Severe Storms And Flooding (DR-4277-LA)

Incident Period: August 11, 2016 - August 31, 2016
Declaration Date: August 14, 2016

Financial Assistance

Individual Assistance Amount
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $612,168,474.28
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $163,868,348.22
Total Individual & Households Program Dollars Approved $776,036,822.50
Individual Assistance Applications Approved 83010
Khả Năng Tiếp Cận Amount
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $420,487,766.35
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $249,762,107.50
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $682,929,873.85

News and Information

No articles have been tagged with this disaster.

Designated Counties (Individual Assistance)

 • Acadia (Parish)
 • Ascension (Parish)
 • Avoyelles (Parish)
 • East Baton Rouge (Parish)
 • East Feliciana (Parish)
 • Evangeline (Parish)
 • Iberia (Parish)
 • Iberville (Parish)
 • Jefferson Davis (Parish)
 • Lafayette (Parish)
 • Livingston (Parish)
 • Pointe Coupee (Parish)
 • St. Helena (Parish)
 • St. James (Parish)
 • St. Landry (Parish)
 • St. Martin (Parish)
 • St. Tammany (Parish)
 • Tangipahoa (Parish)
 • Vermilion (Parish)
 • Washington (Parish)
 • West Baton Rouge (Parish)
 • West Feliciana (Parish)


Preliminary Damage Assessment Documents

Last updated August 31, 2020