Main Content

New Hampshire Hurricane Sandy (DR-4095)

Thời kỳ xảy ra: October 26, 2012 - November 08, 2012
Major Disaster Declaration Tuyên bố trên November 28, 2012

Tổng Tài trợ Hỗ trợ Công cộng
Dollars Obligated: $2,111,960.22


Hỗ Trợ Tài Chính

Hỗ trợ cá nhân - Dollars Approved

Nếu và khi tiền trợ cấp cá nhân được chấp thuận cho thảm họa này, nó sẽ được hiển thị ở đây. Thông tin được cập nhật 24 giờ một lần.

Hỗ trợ công cộng - Dollars Approved

$2,111,960.22

Tổng Tài trợ Trợ cấp Công cộng - Dollars Obligated✝

$466,662.47

Công việc khẩn cấp (Các loại A-B) - Dollars Obligated✝

$1,642,589.32

Công việc vĩnh viễn (Danh mục C-G) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Các khoản tiền được tạo sẵn cho Nhà nước thông qua chuyển giao điện tử sau khi FEMA xem xét lại và phê duyệt các dự án Hỗ trợ Công cộng.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2012-11-28 22:56

Preliminary Damage Assessment Report

PDA Report; FEMA-4095-DR

Liên Kết Liên Quan

Last Updated: 2012-11-28 22:56