Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4085

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

Chưa có bài báo nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

file icon
Finding of No Significant Impact (FONSI) signed 11/18/2021 for NYC Department of Parks and Recreation – Rockaway Peninsula Parks Environmental Assessment

file icon
Environmental Assessment, New York City Department of Parks and Recreation Rockaway Peninsula Parks, Queens County, NY

file icon
FEMA P-942, Hurricane Sandy in New Jersey and New York MAT Report, Recovery Advisories & Fact Sheets

This ZIP file contains the Mitigation Assessment Team (MAT) report and appendices, the recovery advisories, and two fact sheets regarding Hurricane Sandy in New Jersey and New York.

file icon
New York; FEMA-4085-DR

Report mandated by Congress on Preliminary Damage Assessment (PDA) information on FEMA-4085-DR-NY for Hurricane Sandy.