alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Louisiana Hurricane Sally

EM-3543-LA
Louisiana

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Sep 13, 2020 - Sep 16, 2020

Ngày Công bố: Sep 14, 2020


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $5,540,577.36
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $6,035,851.86