alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Arkansas Hurricane Laura

EM-3541-AR
Arkansas

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th8 26, 2020 - Th8 28, 2020

Ngày Công bố: Th8 27, 2020


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.


Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.

Disaster Recovery Centers (DRC) List

Disaster Recovery Centers provide disaster survivors with information from FEMA and the U.S. Small Business Administration. Disaster survivors can get help applying for federal assistance, learn about the types of assistance available, learn about the appeals process and get updates on applications.

West Central Community Center

Address

8616 Colonel Glenn Rd
Little Rock, Arkansas 72204
Pulaski
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 6:00 PM
Thursday:8:00 AM - 6:00 PM
Friday:8:00 AM - 6:00 PM
Saturday:10:00 AM - 5:00 PM
Sunday:Closed

1st United Methodist Youth and Activities Center

Address

308 W Main St
Jacksonville, Arkansas 72076
Pulaski
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 6:00 PM
Thursday:8:00 AM - 6:00 PM
Friday:8:00 AM - 6:00 PM
Saturday:10:00 AM - 5:00 PM
Sunday:Closed

Notes

In observance of Memorial Day this location will be closed on Monday May 29,2023
Hours of Operation will resume on Tuesday May 30,2023¿.

Ridgeview Church

Address

999 Highway 64 E
Wynne, Arkansas 72396
Cross
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 6:00 PM
Thursday:8:00 AM - 6:00 PM
Friday:8:00 AM - 6:00 PM
Saturday:10:00 AM - 5:00 PM
Sunday:Closed

Notes

In observance of Memorial Day this location will be closed on Monday, May 29,2023. Hours of Operation will resume on Tuesday May 30, 2023.    

North Little Rock Community Center

Address

2700 Willow St
North Little Rock, Arkansas 72114
Pulaski
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 6:00 PM
Thursday:8:00 AM - 6:00 PM
Friday:8:00 AM - 6:00 PM
Saturday:10:00 AM - 5:00 PM
Sunday:Closed

Notes

In observance of Memorial Day this location will be closed on Monday-May 29,2023.
Hours of Operation will resume on Tuesday-May 30,2023.