alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Quapaw Nation Covid-19

EM-3487
Oklahoma

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th1 20, 2020 - Tháng 5 11, 2023

Ngày Công bố: Th3 13, 2020


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.


Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.

Disaster Recovery Centers (DRC) List

Disaster Recovery Centers provide disaster survivors with information from FEMA and the U.S. Small Business Administration. Disaster survivors can get help applying for federal assistance, learn about the types of assistance available, learn about the appeals process and get updates on applications.

DRC #2 Noble 12 Corners Baptist Church

Address

15601 E Etowah Rd
Noble, Oklahoma 73068
Cleveland
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:Closed
Thursday:10:00 AM - 7:00 PM
Friday:10:00 AM - 7:00 PM
Saturday:10:00 AM - 7:00 PM
Sunday:Closed

DRC #1 Shawnee South Central Industries

Address

130 N Louisa Ave
Shawnee, Oklahoma 74801
Pottawatomie
Get Directions

DRC Hours

Monday:Closed
Tuesday:10:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 7:00 PM
Thursday:10:00 AM - 7:00 PM
Friday:10:00 AM - 7:00 PM
Saturday:10:00 AM - 7:00 PM
Sunday:Closed

MDRC #1 Cole Community Center

Address

26887 Main St
Cole , Oklahoma 73010
Mcclain
Get Directions

DRC Hours

Monday:Closed
Tuesday:10:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 7:00 PM
Thursday:10:00 AM - 7:00 PM
Friday:10:00 AM - 7:00 PM
Saturday:10:00 AM - 7:00 PM
Sunday:Closed