alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Massachusetts Explosions

EM-3362-MA
Massachusetts

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Apr 15, 2013 - Apr 22, 2013

Ngày Công bố: Apr 17, 2013


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text

Survivors of the Boston Marathon Bombings can find helpful information via the The Boston Survivors Accessibility Alliance

 


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $6,150,974.31
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $6,195,205.80