alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Delaware Hurricane Irene

EM-3336-DE
Delaware

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th8 26, 2011 - Th8 31, 2011

Ngày Công bố: Th8 28, 2011


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Follow us on Twitter: @FEMARegion3


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $912,147.08
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $1,336.34
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $916,843.53