alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

New Jersey Virus Threat

EM-3156-NJ
New Jersey

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Tháng 5 30, 2000 - Th11 1, 2000

Ngày Công bố: Th11 1, 2000

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $2,440,546.55
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $2,440,546.55