alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Iowa Severe Storm

DR-1854-IA
Iowa

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th7 10, 2009

Ngày Công bố: Th8 13, 2009

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Preliminary Damage Assessment

  • Iowa, FEMA-1854-DR (PDF 25KB)

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $834,966.45
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $5,443,756.58
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $6,484,641.68

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Nothing to show.