alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Oklahoma Severe Storms, Tornadoes, and Flooding

DR-1754-OK
Oklahoma

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th4 9, 2008 - Th4 28, 2008

Ngày Công bố: Tháng 5 9, 2008

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Preliminary Damage Assessment

  • Oklahoma, FEMA-1754-DR (PDF 38KB) 

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $458,980.05
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $20,526,976.59
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $21,424,128.64

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Nothing to show.