alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Iowa Flooding

DR-1121-IA
Iowa

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Tháng 5 8, 1996 - Tháng 5 28, 1996

Ngày Công bố: Th6 24, 1996

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Các Disaster Recovery Center (Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa) cung cấp cho những người sống sót sau thảm họa thông tin từ FEMA và U.S. Small Business Administration (Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ). Những người sống sót sau thảm họa có thể được trợ giúp nộp đơn xin hỗ trợ của liên bang, tìm hiểu về các loại hỗ trợ hiện có, tìm hiểu về quy trình khiếu nại và nhận thông tin cập nhật về đơn đăng ký.

Minden Fire Dept.

Địa chỉ

207 Main St
Minden, Iowa 51553
Pottawattamie
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Ba:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:1:00 PM - 7:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:8:00 AM - 7:00 PM

Shelby County Chamber of Commerce

Địa chỉ

1901 Hawkeye Ave
Suite 101
Harlan, Iowa 51537
Shelby
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Ba:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:1:00 PM - 7:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:8:00 AM - 7:00 PM