Main Content

Câu Hỏi Thường Gặp Về Hỗ Trợ Sau Thảm Họa

Câu Hỏi trong Ngày:

Nộp Đơn Xin Trợ Giúp:

Sau Khi Quý Vị Nộp Đơn Đăng Ký:

Tư cách công dân:

Trung Tâm Phục Hồi sau Thảm Họa:

Tiêu Chí về Tính Đủ Điều:

Các Vấn Đề về Việc Làm:

Thiệt Hại Nông Nghiệp/Trang Trại

Hỗ Trợ của FEMA

Kiểm tra:

Bảo hiểm :

Câu Hỏi về Quy Trình Xử Lý:

Hư Hại Đường và Cầu:

Cơ Quan Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA):

Nhà Lưu Động:

Câu Hỏi Chung:

Câu Hỏi trong Ngày:

Tôi có thể liên lạc lại với điểm liên lạc Nhà Lưu Động bằng cách nào?

Tôi đã nói chuyện với họ vài lần nhưng không có số điện thoại để gọi lại cho họ. Họ đang làm việc nhanh nhất có thể và nếu quý vị được xác định là đủ điều kiện để xem xét bố trí vào Nhà Lưu Động của FEMA thì sẽ có người liên lạc với quý vị.

FEMA sẽ cung cấp thêm tiền hỗ trợ thuê nhà ngoài thời gian hỗ trợ ban đầu nếu tôi vẫn không thể quay lại nhà của mình hay không?

Tiền hỗ trợ thuê nhà có thể được cung cấp trong vòng 18 tháng trong khi quý vị đang cố gắng hoàn thành kế hoạch xây dựng nhà ở kiên cố của mình. Để đưa ra yêu cầu đầu tiên về tiền hỗ trợ thuê nhà bổ sung, hãy gửi thư giải thích lý do quý vị tiếp tục cần hỗ trợ và cung cấp biên lai tiền thuê nhà hoặc tài liệu khác để chứng minh quý vị đã dùng hết tiền hỗ trợ thuê nhà ban đầu của mình.

Nếu tôi nhận được cuộc gọi tự động từ FEMA thông báo rằng tôi không cần phải kiểm tra nhưng sau đó tôi nhận được cuộc gọi từ thanh tra viên yêu cầu bố trí cuộc hẹn để kiểm tra thì tôi nên trả lời cuộc gọi sau đó như thế nào?

Có thể quý vị đã nhận được cuộc gọi tự động thông báo rằng không cần kiểm tra vật chất tài sản của quý vị. Khi hội thoại trong cuộc gọi tự động đã được cập nhật, cuộc gọi chứa thêm các yếu tố khiến các cá nhân đủ điều kiện để được kiểm tra vật chất.

Nếu thanh tra viên của FEMA xác định rằng có thể thực hiện một cuộc kiểm tra thực sự và gọi điện để lên lịch cuộc kiểm tra đó, quý vị cần trả lời cuộc gọi của thanh tra viên đó. Điều này có thể mang đến giải pháp nhanh hơn để được đáp ứng các nhu cầu cụ thể.

Tất cả các thanh tra viên của FEMA sẽ mang theo giấy tờ nhận dạng để chứng minh họ là Thanh Tra Viên của FEMA. Chắc chắn là quý vị đã xem giấy tờ nhận dạng này. Nếu có bất cứ nghi ngờ nào về lừa đảo, FEMA có đường dây nóng phát hiện lừa đảo theo số 800-323-8603.

Nộp Đơn Xin Trợ Giúp:

Tôi có thể nộp đơn xin trợ giúp sau thảm họa như thế nào?

Nếu quý vị sống ở khu vực thảm họa được Tổng Thống công bố và cần trợ giúp sau thảm họa, vui lòng nộp đơn trực tuyến tại DisasterAssistance.gov và màn hình sẽ hướng dẫn quý vị thực hiện quy trình. Quý vị cũng có thể đăng ký bằng cách gọi đến số 1-800-621-FEMA (3362) (CHỈ DÀNH CHO những người khiếm thính/khiếm ngôn-Gọi TTY: 1-800-462-7585).

Khi quý vị nộp đơn đăng ký, quý vị nên chuẩn bị sẵn sàng giấy bút để ghi các số điện thoại liên lạc quan trọng. Quý vị sẽ cần số an sinh xã hội, địa chỉ hiện tại và trước khi xảy ra thảm họa, số điện thoại, loại khoản bao trả bảo hiểm, tổng thu nhập hàng năm của hộ gia đình cũng như số định tuyến ngân hàng và số tài khoản ngân hàng của quý vị nếu quý vị muốn tiền hỗ trợ sau thảm họa được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của mình. Nếu quý vị không có số định tuyến ngân hàng, quý vị có thể tìm thấy trên trang webDịch Vụ Tài Chính của Cục Dự Trữ Liên Bang.

Sau Khi Quý Vị Nộp Đơn Đăng Ký:

Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi nộp đơn xin nhận hỗ trợ sau thảm họa?

FEMA sẽ gửi qua đường bưu điện cho quý vị bản sao đơn đăng ký của quý vị và bản sao "Trợ Giúp Sau Thảm Họa: Hướng Dẫn về Chương Trình Cá Nhân và Hộ Gia Đình dành cho Người Nộp Đơn" sẽ trả lời nhiều câu hỏi của quý vị.

 • Nếu nhà hoặc các vật dụng trong nhà của quý vị bị hư hỏng và quý vị không có bảo hiểm, thanh tra viên sẽ liên lạc với quý vị trong vòng 10 đến 14 ngày sau khi quý vị nộp đơn đăng ký để lên lịch thời gian gặp quý vị tại ngôi nhà bị hư hại của quý vị. Ở những khu vực mà khả năng tiếp cận vẫn còn rất hạn chế, việc kiểm tra có thể mất nhiều thời gian hơn.
 • Nếu nhà hoặc các vật dụng trong nhà của quý vị bị hư hại và quý vị có bảo hiểm, trước tiên quý vị cần hoàn thành yêu cầu bảo hiểm của mình và cung cấp cho FEMA thư quyết định (thanh toán hoặc từ chối) của công ty bảo hiểm của quý vị trước khi FEMA tiến hành kiểm tra. ***Có trường hợp ngoại lệ đối với các hư hại do lũ lụt gây ra; nếu quý vị có bảo hiểm lũ lụt, FEMA sẽ tiến hành kiểm tra trước khi nhận được bản sao thư quyết định bảo hiểm lũ lụt của quý vị để đánh giá tính đủ điều kiện nhận hỗ trợ chi phí ở tạm thời của quý vị vì chi phí ở tạm thời sẽ không được bảo hiểm lũ lụt bao trả.
 • Khoảng 10 ngày sau khi kiểm tra, FEMA sẽ quyết định quý vị có đủ điều kiện nhận hỗ trợ hay không. Nếu quý vị đủ điều kiện nhận trợ cấp, FEMA sẽ gửi séc cho quý vị qua đường bưu điện hoặc gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của quý vị. FEMA cũng sẽ gửi cho quý vị một bức thư mô tả cách quý vị sẽ sử dụng số tiền đó (ví dụ: sửa chữa nhà hoặc thuê một ngôi nhà khác trong khi quý vị sửa chữa nhà.
 • Nếu FEMA quyết định là quý vị không đủ điều kiện nhận trợ cấp, FEMA sẽ gửi cho quý vị một bức thư giải thích lý do quý vị bị từ chối và cho quý vị cơ hội kháng cáo quyết định đó. Kháng cáo phải dưới dạng văn bản và được gửi qua đường bưu điện trong vòng 60 ngày kể từ ngày có quyết định của FEMA.
 • Nếu quý vị nhận được đơn đăng ký Khoản Vay Phục Hồi Sau Thảm Họa của SBA qua đường bưu điện, quý vị phải hoàn tất và gửi lại đơn đó để được xem xét vay vốn cũng như nhận một số loại trợ cấp nhất định. Đại diện của SBA sẽ có mặt tại Trung Tâm Phục Hồi sau Thảm Họa để giúp quý vị hoàn tất đơn. Nếu SBA thấy rằng quý vị không đủ điều kiện vay vốn, họ sẽ tự động giới thiệu quý vị đến chương trình trợ cấp Cá Nhân và Hộ Gia Đình của FEMA để được trợ giúp.
 • Nếu SBA đồng ý cho quý vị vay vốn, họ sẽ liên lạc với quý vị. Nếu SBA thấy rằng quý vị không đủ điều kiện vay vốn, FEMA sẽ liên lạc với quý vị.

Hai tuần trước tôi đã gửi tài liệu mà FEMA yêu cầu qua đường bưu điện. Khi tôi gọi điện đến Đường Dây Trợ Giúp, đại diện dịch vụ nói rằng các tài liệu đó không có trong hồ sơ của tôi. Tôi nên làm gì?

Vui lòng đảm bảo cập nhật số điện thoại và địa chỉ gửi thư vào trong hồ sơ của chúng tôi. FEMA đã triển khai công nghệ mới để giúp thông báo cho quý vị rằng chúng tôi đã nhận được tài liệu của quý vị. Quý vị sẽ được liên lạc thông qua thông báo được ghi âm sẵn, thông báo cho quý vị biết rằng FEMA đã nhận được tài liệu của quý vị. Chúng tôi khuyên quý vị nên kiên nhẫn và đợi nhận được thông báo đó thay vì gọi đến số điện thoại Đường Dây Trợ Giúp của FEMA và/hoặc gửi lại qua đường bưu điện hoặc fax tài liệu vì thông báo tự động sẽ liên lạc với quý vị ngay sau khi tài liệu của quý vị đã được đưa vào hồ sơ của quý vị. Quý vị cũng có thể kiểm tra xem tài liệu đã được nhận hay chưa bằng cách sử dụng Trung Tâm Hỗ Trợ Cá Nhân Trực Tuyến.

Vui lòng nhớ rằng khi quý vị gửi qua đường bưu điện hoặc fax tài liệu đến FEMA, quý vị phải ghi tên, số an sinh xã hội, số thảm họa và số ID đăng ký của quý vị trên tất cả các giấy tờ. Điều này sẽ đẩy nhanh tốc độ xử lý và đảm bảo tài liệu được sắp xếp vào đúng hồ sơ. Quý vị có thể tìm thấy những số này trên trang bìa được gửi kèm tất cả các thư của FEMA, ở góc trên bên trái của bất kỳ bức thư nào FEMA gửi cho quý vị.

Tư cách công dân:

Các yêu cầu về tư cách công dân/nhập cư của FEMA là gì?

 • Quý vị phải là Công Dân Hoa Kỳ, Kiều Bào Không Phải Là Công Dân Hoa Kỳ hoặc Người Nước Ngoài Đủ Tiêu Chuẩn để đủ điều kiện tham gia chương trình hỗ trợ tiền mặt của FEMA. Hỗ Trợ của Chương Trình Cá Nhân và Hộ Gia Đình và Hỗ Trợ Thất Nghiệp Sau Thảm Họa.
 • Người Nước Ngoài Đủ Tiêu Chuẩn bao gồm bất kỳ ai thường trú hợp pháp (thẻ xanh).
 • Quý vị sẽ được yêu cầu ký vào mẫu Tuyên Bố và Miễn Trừ (Mẫu 90-69 B của FEMA) rằng quý vị là Công Dân Hoa Kỳ, Kiều Bào Không Phải Là Công Dân Hoa Kỳ hoặc Người Nước Ngoài Đủ Tiêu Chuẩn.
 • Nếu quý vị không ký vào mẫu Tuyên Bố và Miễn Trừ, một thành viên trưởng thành đủ điều kiện khác trong hộ gia đình của quý vị có thể ký vào mẫu này và chúng tôi sẽ không thu thập các thông tin liên quan đến tình trạng của quý vị.
 • Nếu quý vị không thể ký vào mẫu Tuyên Bố và Miễn Trừ nhưng quý vị có con ở tuổi vị thành niên là Công Dân Hoa Kỳ hoặc Người Nước Ngoài Đủ Tiêu Chuẩn đang ở cùng quý vị, quý vị có thể thay mặt cho con mình nộp đơn xin hỗ trợ và chúng tôi sẽ không thu thập các thông tin liên quan đến tình trạng của quý vị. Quý vị sẽ được yêu cầu ký mẫu tuyên bố rằng quý vị là Công Dân Hoa Kỳ, Kiều Bào Không Phải Là Công Dân Hoa Kỳ hoặc Người Nước Ngoài Đủ Tiêu Chuẩn.
 • Quý vị không bắt buộc phải là Công Dân Hoa Kỳ hoặc Người Nước Ngoài Đủ Tiêu Chuẩn để nhận Dịch Vụ Tư Vấn Khủng Hoảng hoặc Dịch Vụ Pháp Lý Sau Thảm Họa hoặc trợ giúp khẩn cấp ngắn hạn, không phải ở dạng tiền mặt khác.

Nếu tôi là người nhập cư không có giấy tờ, tôi có đủ điều kiện nhận hỗ trợ cho các nhu cầu liên quan đến thảm họa hay không?

 • Có, quý vị có thể đủ điều kiện nhận các loại hỗ trợ tiền mặt khác nhau theo nhiều chương trình khác nhau do các cơ quan tiểu bang và địa phương và các cơ quan tình nguyện quản lý.

Nếu tôi là người nhập cư không có giấy tờ, tôi có đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ FEMA không?

 • Quý vị có thể đủ điều kiện nhận trợ giúp khẩn cấp ngắn hạn, không ở dạng tiền mặt do FEMA cung cấp.
 • Bản thân quý vị sẽ không đủ điều kiện tham gia các chương trình hỗ trợ tiền mặt của FEMA (Hỗ Trợ theo Chương Trình Cá Nhân và Hộ Gia Đình); tuy nhiên, quý vị có thể nộp đơn thay mặt cho con quý vị là công dân Hoa Kỳ hoặc một thành viên trường thành khác trong hộ gia đình có thể đủ tiêu chuẩn nhận hỗ trợ.
 • Ngay cả khi quý vị hoặc gia đình quý vị không đủ tiêu chuẩn nhận hỗ trợ tiền mặt của FEMA (Hỗ Trợ theo Chương Trình Cá Nhân và Hộ Gia Đình), vui lòng gọi cho FEMA theo số 1-800-621-3362 hoặc 1-800-462-7585 (TTY dành cho người khiếm thính/khiếm ngôn) để biết thông tin và được giới thiệu đến các chương trình khác mà có thể hỗ trợ quý vị bất kể tình trạng nhập cư của quý vị là gì.

Nếu tôi là người nhập cư không có giấy tờ, tôi có thể nộp đơn thay mặt cho con của tôi được sinh ra ở Hoa Kỳ không?

 • Quý vị có thể nộp đơn thay mặt cho con của quý vị ở độ tuổi vị thanh niên (dưới 18 tuổi) để nhận hỗ trợ tiền mặt của FEMA (Hỗ Trợ theo Chương Trình Cá Nhân và Hộ Gia Đình) nếu quý vị và con của quý vị sống cùng nhau.
 • Quý vị sẽ không phải cung cấp bất kỳ thông tin nào về tình trạng nhập cư của quý vị hoặc ký vào bất kỳ tài liệu nào liên quan đến tình trạng của quý vị.

Tôi có cần Số An Sinh Xã Hội để đăng ký nhận hỗ trợ tiền mặt của FEMA (Hỗ Trợ theo Chương Trình Cá Nhân và Hộ Gia Đình) không?

 • Nếu quý vị nộp đơn thay mặt cho con ở độ tuổi vị thành niên của mình, quý vị cần cung cấp Số An Sinh Xã Hội của người đó.

Nếu tôi có Số An Sinh Xã Hội, tôi có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền mặt của FEMA (Hỗ Trợ theo Chương Trình Cá Nhân và Hộ Gia Đình) như một "Người Nước Ngoài Đủ Tiêu Chuẩn" không?

 • Không hoàn toàn, vì có Số An Sinh Xã Hội không nghiễm nhiên có nghĩa rằng quý vị là Người Nước Ngoài Đủ Tiêu Chuẩn. Quý vị có thể hiện diện hợp pháp ở Hoa Kỳ và có Số An Sinh Xã Hội nhưng không phải là Người Nước Ngoài Đủ Tiêu Chuẩn.

Trung Tâm Phục Hồi sau Thảm Họa:

Trung Tâm Phục Hồi sau Thảm Họa là gì và họ cung cấp dịch vụ gì?

Trung Tâm Phục Hồi sau Thảm Họa (DRC) là cơ sở hoặc văn phòng lưu động sẵn sàng có thể tiếp cận mà người nộp đơn có thể đến để xin thông tin về FEMA hoặc các chương trình hỗ trợ sau thảm họa khác hoặc để hỏi các câu hỏi liên quan đến trường hợp của quý vị.

LƯU Ý: Quý vị có thể đăng ký nhận hỗ trợ tại DRC hoặc sử dụngTrung Tâm Hỗ Trợ Cá Nhân Trực Tuyến hoặc bằng cách gọi điện đến số 1-800-621-FEMA (3362) (CHỈ DÀNH CHO người khiếm thính/khiếm ngôn-Gọi TTY: 1-800-462-7585).

Một số dịch vụ DRC có thể cung cấp:

 • Hướng dẫn liên quan đến phục hồi sau thảm họa
 • Phân loại bất kỳ thư tín bằng văn bản nào đã nhận được
 • Thông tin về Hỗ Trợ Nhà Ở và Nguồn Lực Cho Thuê Nhà
 • Câu trả lời cho các câu hỏi, giải pháp cho các vấn đề và giới thiệu đến các cơ quan mà có thể cung cấp thêm hỗ trợ
 • Tình trạng của các đơn đang được FEMA xử lý.
 • Thông tin về chương trình SBA nếu có Đại Diện của SBA tại địa điểm Trung Tâm Phục Hồi sau Thảm Họa.

Tiêu Chí về Tính Đủ Điều:

Tôi biết những người khác trong khu vực lân cận, thành phố hoặc tiểu bang của mình đã nhận được hỗ trợ từ FEMA, tuy nhiên, tôi được thông báo rằng thiệt hại của tôi không đủ lớn. FEMA có sử dụng các tiêu chí giống nhau khi xem xét thiệt hại cho mọi người không?

FEMA xem xét riêng trường hợp của từng người nộp đơn và áp dụng các tiêu chí giống nhau về tính đủ điều kiện. Nếu quý vị được xác định là không đủ điều kiện do thiệt hại không đủ lớn và quý vị cảm thấy kết quả này không đúng, quý vị có quyền nộp kháng cáo.

Các Vấn Đề về Việc Làm:

Tôi bị mất việc do thảm họa và không thể thanh toán được tiền đặt cọc (hoặc thuê nhà) của mình. FEMA sẽ thanh toán các khoản đó cho tôi đến khi tôi có thể quay trở lại làm việc không?

Không. FEMA không được ủy quyền thực hiện các khoản thanh toán đó. Nếu quý vị mất việc do thảm họa, quý vị có thể đủ điều kiện nhận Hỗ Trợ Thất Nghiệp Sau Thảm Họa (DUA). Hãy liên lạc văn phòng địa phương của Ủy Ban Việc Làm ở Tiểu Bang của quý vị để biết thông tin về DUA. Chương trình DUA bao trả cho hầu hết mọi người bị ảnh hưởng bởi thảm họa, bao gồm nhiều người mà thông thường không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thường xuyên. Đồng thời, đảm bảo nói chuyện với người cho vay hoặc chủ nhà và giải thích về hoàn cảnh của quý vị. Họ thường có thể đưa ra các sắp xếp đặc biệt.

Tôi không thể làm việc từ khi xảy ra cơn cuồng phong. Chủ lao động của tôi nói rằng tôi vẫn có việc nhưng tôi sẽ không rút được tiền từ séc trả lương. FEMA có trả cho tôi tiền lương bị mất không?

Nếu quý vị mất việc do thảm họa, quý vị có thể đủ tiêu chuẩn nhận Hỗ Trợ Thất Nghiệp Sau Thảm Họa (DUA) Hãy liên lạc văn phòng địa phương của Ủy Ban Việc Làm ở Tiểu Bang của quý vị để biết thông tin về DUA.

Thiệt Hại Nông Nghiệp/Trang Trại

Trang trại hoặc nông trại của tôi bị thiệt hại. FEMA có thể giúp tôi không?

Nếu quý vị bị thiệt hại về nhà hoặc tài sản cá nhân, quý vị cần nộp đơn đăng ký với FEMA để được hỗ trợ. Nếu quý vị bị thiệt hại về cây trồng, gia súc, thiết bị nông nghiệp, nhà kho, trại sản xuất bơ sữa, v.v.., quý vị cần liên lạc với văn phòng Cơ Quan Dịch Vụ Nông Nghiệp tại địa phương của quý vị để hỏi về chương trình hỗ trợ sau thảm họa của USDA.

Hỗ Trợ của FEMA

Khi nào tôi sẽ nhận được hỗ trợ từ FEMA?

Quý vị có thể liên lạc với Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số (800) 621-3362 hoặc truy cập hồ sơ trực tuyến của quý vị để xác định tình trạng đơn đăng ký của quý vị.

Tôi đã được thông báo rằng FEMA có thể bồi hoàn cho tôi lên đến $800 tiền mua máy phát điện, thông tin này có đúng không?

FEMA xem xét từng trường hợp yêu cầu bồi hoàn chi phí mua máy phát điện. Số tiền tối đa đủ điều kiện có thể được bồi hoàn được dựa trên quyết định về chi phí trung bình của máy phát điện đủ để cấp điện cho một căn nhà có kích thước trung bình. Quý vị sẽ không đủ điều kiện được bồi hoàn nếu quý vị mua máy phát điện sau khi nguồn điện của quý vị được khôi phục.

Tôi đã nhận được nhiều Séc của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ. Làm sao tôi biết được séc nào là dành cho công tác phục hồi sau thảm họa của tôi?

Séc của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ cùng với hỗ trợ của FEMA sẽ có Hỗ Trợ sau Thảm Họa được xác định ở góc dưới bên trái của séc.

Tôi đã nhận được tiền hỗ trợ sau thảm họa của mình. Tôi có phải sử dụng những khoản tiền này trong một khoảng thời gian nhất định không?

Quý vị không phải sử dụng những khoản hỗ trợ sau thảm họa mà quý vị nhận được trong một khoảng thời gian xác định. Tuy nhiên, nếu quý vị nhận được hỗ trợ sau thảm họa dưới hình thức séc, vui lòng nhớ rằng nên sử dụng séc trong vòng 12 tháng. Ngoài ra, FEMA có thể kiểm tra việc sử dụng các khoản tiền hỗ trợ sau thảm họa được cung cấp cho quý vị bất cứ lúc nào trong vòng ba năm.

Kiểm tra:

Tại sao thanh tra viên của FEMA chụp ảnh những khu vực không bị hư hại chứ không phải là các khu vực bị hư hại của nhà tôi?

Thanh tra viên thường xem xét các khu vực bị hư hại của nhà và ghi lại thông tin đó trong máy tính như là một phần của quá trình kiểm tra. Đôi khi những bức ảnh về khu vực không bị ảnh hưởng rất hữu ích đối với việc quyết định sự an toàn chung và khả năng ở được của ngôi nhà.
Nếu quý vị đã nhận được thư thông báo quyết định từ FEMA và thấy không thỏa mãn với quyết định đó, hãy tuân theo quy trình kháng cáo được nêu trong thư.

Nếu quý vị chưa nhận được quyết định, quý vị sẽ nhận được một bức thư giải thích chi tiết về tính đủ điều kiện và số tiền hỗ trợ của quý vị. Vui lòng xem thư cẩn thận và nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, hãy gọi điện cho FEMA theo số 1-800-621-3362 hoặc nếu quý vị không đồng ý với quyết định này, hãy tuân theo quy trình kháng cáo được nêu trong bức thư.

Khi nào thanh tra viên của FEMA sẽ đến xem xét thiệt hại đối với nhà và tài sản cá nhân của tôi?

Nếu quý vị đã đăng ký với FEMA và báo cáo thiệt hại đối với nơi ở chính của quý vị, quý vị sẽ được thanh tra viên liên lạc trong vòng 30 ngày. Trong một số trường hợp, tùy thuộc vào loại khoản bao trả bảo hiểm và thiệt hại, quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin xử lý bảo hiểm trước khi được kiểm tra.

Tôi đã được thanh tra viên liên lạc và thông báo rằng tôi cần gặp thanh tra viên tại ngôi nhà bị hư hại của tôi. Tôi đang tạm thời sống ở ngoài tiểu bang. Tôi có cần quay về ngôi nhà bị hư hại của tôi không? Nếu cần, sẵn có loại hỗ trợ nào giúp tôi trang trải chi phí đi lại để trở về ngôi nhà bị hư hại của tôi?

Quý vị không cần phải có mặt ở buổi kiểm tra. Quý vị có thể sắp xếp với thanh tra viên để ai đó khác đi theo thanh tra viên trong khi quý vị vắng mặt, có thể là họ hàng hoặc bạn bè trên 18 tuổi hoặc đại diện Quan Hệ Cộng Đồng của FEMA. Vui lòng đảm bảo cập nhật số điện thoại/thông tin liên lạc của quý vị.

Thanh tra viên thông báo với tôi rằng tôi sẽ nhận được tiền từ FEMA. Tuy nhiên, tôi nhận được thư của FEMA cho biết rằng tôi không đủ điều kiện. Thông tin nào đúng?

Bức thư đúng. Thanh tra viên là các nhà thầu của FEMA và không có quyền nhận xét về các vấn đề liên quan đến tính đủ điều kiện.

Thanh Tra Viên đã gọi điện cho tôi và tôi bị lỡ cuộc gọi đó. Tôi có thể liên lạc với thanh tra viên bằng cách nào?

Hầu như ngày nào thanh tra viên của FEMA cũng thực hiện công tác kiểm tra và không thể liên lạc với họ khi họ đang kiểm tra một ngôi nhà. Quý vị nên đợi Thanh Tra Viên của FEMA gọi điện lại cho quý vị. Thanh tra viên của FEMA sẽ cố gắng gọi cho quý vị 3 lần để bố trí một cuộc hẹn kiểm tra tài sản của quý vị. Thanh tra viên sẽ gọi cho quý vị theo số điện thoại hiện tại và nếu quý vị đã cung cấp một số điện thoại khác thì họ sẽ gọi theo số điện thoại đó. Nếu bất kỳ thông tin liên lạc nào của quý vị đã thay đổi, hãy gọi cho Đường Dây Trợ Giúp để cập nhật thông tin đó.

Bảo hiểm :

Tôi có bảo hiểm và đã gửi yêu cầu cho nhân viên bảo hiểm của mình nhưng tôi không có chỗ ở. Có bất cứ trợ giúp nào dành cho tôi không?

FEMA không thể cung cấp hỗ trợ trùng với công ty bảo hiểm của quý vị. Nếu quý vị vẫn có nhu cầu quan trọng chưa được đáp ứng sau khi nhận được số tiền thanh toán bảo hiểm, FEMA có thể cung cấp hỗ trợ. Nếu quý vị không thể tìm được chỗ cho thuê nhà, quý vị có thể ghé thăm Trung Tâm Phục Hồi sau Thảm Họa (DRC) hoặc gọi điện tới Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 1-800-621-FEMA (3362) để nhận danh sách các nguồn lực cho thuê nhà trong khu vực của quý vị.

Tôi đã nhận được thanh toán từ công ty bảo hiểm của mình và số tiền đó không đủ để bao trả tổn thất của tôi. Tôi nên làm gì lúc này?

FEMA khuyến nghị như sau: Đọc cẩn thận tài liệu thanh toán của quý vị và đảm bảo rằng quý vị hiểu hợp đồng bảo hiểm của mình. Nếu quý vị tin rằng đã có nhầm lẫn, hãy liên lạc với nhân viên bảo hiểm của quý vị. Nếu quý vị vẫn không hài lòng, nhân viên bảo hiểm của quý vị có thể cho quý vị biết cách phản đối số tiền thanh toán. Tiếp đó, hãy gọi cho FEMA theo số 1-800-621-FEMA. FEMA và các cơ quan khác có thể giúp bao trả những tổn thất không được bảo hiểm đó và những tổn thất khác đủ điều kiện.

Các chương trình của FEMA có bao trả khấu trừ bảo hiểm không?

FEMA không bao trả khấu trừ bảo hiểm. Nếu số tiền thanh toán bảo hiểm của quý vị không đáp ứng nhu cầu do thảm họa của quý vị, quý vị có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ FEMA.

FEMA cần tài liệu gì từ công ty bảo hiểm của tôi?

Nếu quý vị nộp đơn xin hỗ trợ từ FEMA vì bảo hiểm của quý vị không bao trả tất cả các nhu cầu do thảm họa của quý vị, quý vị cần viết thư cho FEMA để giải thích về trường hợp của mình và gửi kèm bản sao thư thanh toán hoặc từ chối từ công ty bảo hiểm của quý vị. FEMA không thể lặp lại bất kỳ khoản bao trả bảo hiểm nào.

Tôi có phải gửi yêu cầu bảo hiểm cho công ty bảo hiểm của mình do tôi phải thanh toán khoản khấu trừ không? Tại sao FEMA không thể giúp tôi?

FEMA không thể cấp tiền cho các hạng mục mà bảo hiểm của quý vị bao trả (đây sẽ được coi là lặp lại phúc lợi) nhưng chúng tôi có thể giúp quý vị trang trải những tổn thất chưa được bồi thường hoặc nhu cầu chưa được đáp ứng bởi công ty bảo hiểm của quý vị. Nếu quý vị chưa liên lạc với đại lý bảo hiểm của mình để gửi yêu cầu, vui lòng thực hiện việc này sớm nhất có thể. Nếu quý vị không gửi yêu cầu bảo hiểm cho công ty bảo hiểm của mình, hỗ trợ của FEMA có thể bị giới hạn.

Công ty bảo hiểm của tôi nói với tôi rằng phải mất vài tuần trước khi họ có thể đến xem xét những tổn thất của tôi. FEMA có thể giúp tôi không?

Nếu quyết định thanh toán bảo hiểm của quý vị đã bị trì hoãn quá 30 ngày kể từ thời điểm quý vị gửi yêu cầu bảo hiểm, quý vị có thể đủ điều kiện nhận tạm ứng bảo hiểm từ FEMA. Những khoản tiền này sẽ được coi là khoản vay và phải trả lại cho FEMA sau khi quý vị nhận được thanh toán từ công ty bảo hiểm của mình. Hãy liên lạc với FEMA nếu khoản thanh toán bảo hiểm của quý vị bị hoãn. FEMA sẽ gửi cho quý vị một bức thư Yêu Cầu Tạm Ứng và Chữ Ký. Quý vị phải hoàn tất và gửi lại bức thư này trước khi FEMA có thể đánh giá yêu cầu nhận hỗ trợ của quý vị.

Câu Hỏi về Quy Trình Xử Lý:

Tôi đã gọi điện ngày hôm qua và hoàn tất việc đăng ký. Khi tôi gọi ngày hôm nay, tôi được thông báo là đơn đăng ký của tôi không có trong hệ thống. Tôi có cần phải đăng ký lại không?

Không. Nếu quý vị đã đăng ký, quý vị không cần phải đăng ký lại. Vui lòng đợi 48 tiếng để đăng ký của quý vị có trong hệ thống. Ngoài ra, quý vị sẽ nhận thêm thông tin qua đường bưu điện liên quan đến đơn đăng ký của quý vị cùng với thông tin giới thiệu bổ sung dành cho khu vực của quý vị. Việc hoàn thành nhiều đăng ký thực tế có thể làm chậm quá trình xử lý và nhận hỗ trợ.

Tôi đã đăng ký trực tuyến qua trang web FEMA.gov. Khi tôi vào kiểm tra tình trạng của tôi, không có thông tin của tôi. Tôi có cần phải đăng ký lại không?

Không. Do số lượng người bị ảnh hưởng lớn, có thể mất đến 24 tiếng để hiển thị thông tin của quý vị trên hệ thống. Nếu sau 24 tiếng, đăng ký của quý vị vẫn chưa xuất hiện trên hệ thống, hãy liên lạc với Bộ Phận Hỗ Trợ Kỹ Thuật của FEMA.

Tôi đã gọi để cập nhật đơn đăng ký của mình và được Đại Diện của FEMA thông báo rằng đơn của tôi nằm trong hồ sơ không hoàn chỉnh. Tại sao đơn của tôi không hoàn chỉnh khi tôi đăng ký lần đầu?

Đơn đăng ký không hoàn chỉnh xảy ra khi thiếu các thông tin quan trọng, chẳng hạn như số an sinh xã hội hoặc số điện thoại liên lạc của quý vị. Sau khi tất cả các thông tin quan trọng đã được nhập vào hệ thống của chúng tôi, đơn đăng ký sẽ hoàn chỉnh.

Nếu tôi nộp đơn trực tuyến, quy trình xử lý đơn đăng ký FEMA của tôi lâu hơn không?

Không. Tất cả các đơn đăng ký hoàn chỉnh sẽ được xử lý sau khi nhận được. Tuy nhiên, 24 tiếng sau khi đăng ký, quý vị mới có thể truy cập đơn đăng ký trực tuyến mà không bị trì hoãn. Đôi khi khó liên lạc được với hệ thống 800 # của chúng tôi khi số lượng cuộc gọi lớn.

Tôi bị hư hại nhà và muốn đăng ký nhận hỗ trợ. Khi tôi gọi điện để đăng ký, tôi được thông báo là tôi cần phải có Số An Sinh Xã Hội. Tôi có thể nhận hỗ trợ mà không có số An Sinh Xã Hội không?

Quý vị cần có số an sinh xã hội để nhận hỗ trợ sau thảm họa. Một hộ gia đình có thể đăng ký nhận hỗ trợ bằng cách sử dụng số an sinh xã hội của bất kỳ thành viên nào trong gia đình nếu người đó là một phần của gia đình tại thời điểm xảy ra thảm họa, bao gồm cả trẻ vị thành niên.

Thư của FEMA nói rằng tôi không bị thiệt hại hoặc thiệt hại không đủ lớn, nhưng nhà của tôi bị hư hại và một số tài sản cá nhân của tôi cũng bị hỏng. Tôi phải làm gì?

Quý vị có thể kháng cáo bất kỳ quyết định nào. Khi quý vị kháng cáo một quyết định, quý vị đang yêu cầu FEMA xem xét lại trường hợp của mình. Kháng cáo có thể liên quan đến tính đủ điều kiện của quý vị, số tiền hoặc loại trợ giúp quý vị nhận được, nộp đơn đăng ký muộn hoặc yêu cầu trả lại tiền. Quý vị sẽ không tự động bị kiểm tra thêm chỉ vì quý vị kháng cáo. Để biết thêm thông tin về quy trình kháng cáo, vui lòng tham khảo trang 10 của Hướng Dẫn dành cho Người Nộp Đơn.

Tôi phải mất bao lâu để nhận được trợ giúp từ FEMA?

Nếu quý vị bị hư hại nhà hoặc vật dụng trong nhà và quý vị không được bảo hiểm hoặc quý vị bị thiệt hại do lũ lụt, thanh tra viên của FEMA sẽ liên lạc với quý vị trong vòng 14 ngày sau khi quý vị nộp đơn đăng ký để thiết lập một cuộc hẹn nhằm đánh giá thiệt hại sau thảm họa của quý vị. Thông thường, trong vòng khoảng 10 ngày sau khi kiểm tra, nếu FEMA quyết định rằng quý vị đủ điều kiện nhận trợ giúp, quý vị sẽ được chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của mình hoặc nhận séc qua đường bưu điện.

Tôi nộp đơn đăng ký nhận hỗ trợ sau thảm họa hai tuần trước và chưa nghe được thông tin từ bất cứ ai. Tôi liên tục gọi điện đến số 1-800-621-3362 nhưng tôi chỉ nhận được tín hiệu bận. Có cách nào khác để tôi theo dõi yêu cầu bảo hiểm của mình không?

Nếu quý vị có truy cập internet, quý vị có thể muốn cân nhắc việc kiểm tra trực tuyến tình trạng trường hợp của quý vị. Hãy đến Trung Tâm Hỗ Trợ Cá Nhân Trực Tuyến và làm theo hướng dẫn để truy cập thông tin tài khoản của quý vị. Một tùy chọn khác là ghé thăm Trung Tâm Phục Hồi sau Thảm Họa ở trong khu vực của quý vị nếu có.

Tôi đã nhận được séc hỗ trợ tiền thuê nhà nhưng không có chỗ để thuê.

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận hỗ trợ nhà ở từ FEMA nhưng không thể tìm thấy nhà hoặc căn hộ cho thuê nằm trong khoảng cách đi lại hợp lý so với ngôi nhà bị hư hại của mình, vui lòng liên lạc với FEMA theo số 1-800-621-FEMA (3362) hoặc ghé thăm Trung Tâm Phục Hồi sau Thảm Họa gần đó.

Tôi không nhận được đủ tiền từ FEMA để đáp ứng tất cả các nhu cầu của mình. Tôi phải làm gì lúc này?

Hầu hết các chương trình hỗ trợ sau thảm họa đều chỉ nhằm đáp ứng các nhu cầu cần thiết và không nhằm bao trả tất cả các tổn thất của quý vị. Ngoài ra, một số người đủ tiêu chuẩn nhận hỗ trợ từ nhiều chương trình và có thể nhận thêm trợ giúp từ một cơ quan khác. Ví dụ, Cơ Quan Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ là một nguồn tài trợ rất quan trọng dành cho việc sửa chữa và thay thế bất động sản và tài sản cá nhân. Nếu quý vị nhận được đơn xin vay vốn từ SBA, vui lòng hoàn thiện và gửi lại đơn đó sớm nhất có thể. Không thể bắt đầu công việc nào cho khoản vay trước khi quý vị gửi đơn. Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của FEMA, quý vị có thể kháng cáo quyết định đó. Để nộp đơn và kháng cáo, hãy tuân theo quy trình kháng cáo được giải thích trong thư của FEMA gửi cùng với khoản trợ cấp.

Tôi có số điện thoại mới. Tôi có thể cập nhật đơn của mình như thế nào?

Một số thông tin, chẳng hạn như số điện thoại hiện tại, địa chỉ gửi thư hoặc số hợp đồng bảo hiểm có thể được cập nhật thông qua Trung Tâm Hỗ Trợ Cá Nhân của FEMA - Truy Cập Tài Khoản. Để cập nhật các thông tin khác trong hồ sơ, quý vị cần phải gọi điện đến Đường Dây Hỗ Trợ sau Thảm Họa của FEMA theo số 1-800-621-FEMA (3362) (CHỈ DÀNH CHO người khiếm thính/khiếm ngôn, gọi TTY: 1-800-462-7585), ghé thăm Trung Tâm Phục Hồi sau Thảm Họa hoặc viết thư cho FEMA theo địa chỉ được cung cấp trong thư quý vị đã nhận được.

Hư Hại Đường và Cầu:

Nhà của tôi không bị hư hại nhưng cầu và / hoặc đường công cộng đã bị hư hại và khiến tôi không thể vào nhà của mình. FEMA có thể giúp tôi không?

Có. Nếu những hư hại đối với đường hoặc cầu công cộng ngăn cản hoặc hạn chế việc vào nhà của quý vị, FEMA có thể cung cấp hỗ trợ.

Nếu tôi sở hữu cầu và / hoặc đường bị hư hại, tôi có nên nộp đơn xin hỗ trợ không?

Có, nếu hư hại đường hoặc cầu của tư nhân ngăn cản hoặc hạn chế việc vào nhà của quý vị, FEMA có thể cung cấp hỗ trợ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chia sẻ quyền sở hữu và trách nhiệm đối với đường và / hoặc cầu với các gia đình khác, tất cả họ có cần phải đăng ký không?

Nên khuyến khích tất cả các hộ gia đình chia sẻ trách nhiệm bảo dưỡng đường và / hoặc cầu tư nhân đăng ký, đặc biệt nếu hư hại đó ngăn cản hoặc hạn chế việc vào nhà họ.

Cơ Quan Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA):

Tại sao tôi được giới thiệu đến SBA?

Cơ Quan Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA) là nguồn tài trợ chính của liên bang cung cấp hỗ trợ phục hồi dài hạn dành cho các nạn nhân thảm họa. SBA có các khoản vay sau thảm họa lãi suất thấp dành cho các chủ nhà, người thuê nhà và các doanh nghiệp phi nông nghiệp để bao trả thiệt hại đối với bất động sản và tài sản cá nhân sau thảm họa.

SBA có cung cấp khoản vay cho cá nhân không hay chỉ cho các doanh nghiệp?

SBA có thể cho các chủ nhà, người thuê nhà và các chủ sở hữu doanh nghiệp vay tiền. Các chủ nhà có thể vay đến $200.000 cho các hoạt động sửa chữa nhà do thảm họa. Chủ nhà và người thuê nhà có thể vay tới $40.000 để thay thế tài sản cá nhân bị hư hại trong thảm họa, bao gồm cả phương tiện. SBA không lặp lại các trợ cấp từ bảo hiểm của quý vị hay FEMA. Quý vị có thể được giới thiệu đến SBA khi nộp đơn tới FEMA.

Tôi có thể liên lạc với Đường Dây Nóng của SBA như thế nào?

SBA có các cán bộ cho vay tại Trung Tâm Phục Hồi sau Thảm Họa để cung cấp dịch vụ trực tiếp cho các nạn nhân chịu thảm họa. Quý vị có thể ghé thăm SBA tại bất kỳ địa điểm nào trong số những địa điểm này mà không cần hẹn trước. Đại diện của SBA sẽ rất sẵn lòng trả lời các câu hỏi và giúp quý vị hoàn thiện đơn của mình. Để tìm vị trí các văn phòng trợ giúp sau thảm họa của SBA, người nộp đơn có thể gọi điện miễn phí đến SBA theo số 1-800-659-2955.

Nhà Lưu Động:

Khi nào tôi sẽ nhận được Nhà Lưu Động mà tôi đã đăng ký?

Quý vị không thể đăng ký trực tiếp Nhà Lưu Động; trong quá trình đăng ký sau đó quý vị có thể được giới thiệu và có thể được xác định là đủ điều kiện. Quý vị có thể được giới thiệu dựa trên việc kết hợp thông tin về các nguồn lực cho thuê nhà sẵn có trong một khu vực địa lý và thông tin về nhu cầu cụ thể của quý vị. Có thể không phải tất cả các địa điểm được yêu cầu đều phù hợp để bố trí Nhà Lưu Động (thiếu tiện ích công cộng, vùng lũ, v.v...)

Nếu quý vị được giới thiệu đến chương trình này, quý vị sẽ được liên lạc và phỏng vấn để xác định nhu cầu nhà ở của quý vị. Những cuộc phỏng vấn này sẽ được tiến hành theo một thứ tự cụ thể dựa trên khoảng thời gian đăng ký và các yếu tố khác. Do nhiều người bị ảnh hưởng và cần Nhà Ở Tạm Thời, khó xác định được quy trình này sẽ kéo dài bao lâu.

Tôi nhận được cuộc gọi từ đại diện của FEMA, người đã thực hiện phỏng vấn trước khi bố trí (PPI) với tôi. Tôi được yêu cầu thông báo cho người đó nếu hoàn cảnh của tôi thay đổi. Tôi có thể liên lạc lại với người đã thực hiện phỏng vấn PPI với tôi như thế nào?

Không cần phải nói chuyện với cùng một đại diện PPI. Bất kỳ đại diện nào trên Đường Dây Trợ Giúp cũng có thể lấy thông tin của quý vị và đảm bảo rằng thông tin đó được chuyển đến người thích hợp.

Tôi Nhận Nhà Lưu Động như thế nào?

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận hỗ trợ nhà ở từ FEMA nhưng không thể tìm thấy nhà hoặc căn hộ cho thuê nằm trong khoảng cách đi lại hợp lý với ngôi nhà bị hư hại của mình, vui lòng liên lạc với FEMA theo số 1-800-621-FEMA (3362) hoặc ghé thăm Trung Tâm Phục Hồi sau Thảm Họa gần đó.

Tôi có thể sử dụng nhà lưu động trong bao lâu?

Nếu FEMA cung cấp nhà lưu động cho quý vị, quý vị có thể sử dụng nhà lưu động đó trong tối đa 18 tháng kể từ ngày công bố thảm họa nếu quý vị tiếp tục có nhu cầu nhà ở do thảm họa.

Gia đình tôi quá đông người để ở trong một căn nhà lưu động. Chúng tôi phải làm gì?

FEMA có thể cung cấp nhiều nhà lưu động cho một gia đình nếu cần.

Tôi có thể xây đường dốc cho nhà lưu động không?

Khi FEMA thực hiện đánh giá ban đầu cho địa điểm của quý vị để quyết định có đặt được nhà lưu động tại nhà của quý vị hay không, chúng tôi đã tính đến bất kỳ nhu cầu nào về đường dốc. Nếu quý vị không nhận được đường dốc hoặc cần đường dốc, hãy gọi tới Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 1-800-621-FEMA (3362). Đại diện của đường dây trợ giúp sẽ đảm bảo rằng ai đó sẽ liên lạc lại với quý vị.

Một cơn bão đã làm hỏng Nhà Lưu Động mà FEMA cung cấp cho tôi. Tôi nên làm gì?

Liên lạc với số điện thoại dịch vụ bảo trì được cung cấp khi quý vị được cho thuê nhà lưu động của quý vị. Nếu quý vị không có số, hãy gọi đến Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 1-800-621-FEMA (3362). Đại diện của đường dây trợ giúp sẽ đảm bảo rằng ai đó sẽ liên lạc lại với quý vị.

Câu Hỏi Chung:

Tôi nghe nói FEMA sẽ cung cấp thùng chứa cho những người sơ tán.

FEMA không cung cấp thùng chứa cho người sơ tán.

Nhà nghỉ dưỡng/nhà phụ của tôi đã bị hư hại. Tôi có thể nhận bất kỳ trợ giúp nào không?

Hư hại đối với nhà phụ hoặc nhà nghỉ dưỡng không đủ điều kiện theo chương trình hỗ trợ sau thảm họa của FEMA. Tuy nhiên, nếu quý vị sở hữu nhà phụ mà được cho thuê hoặc được một thành viên trong gia đình sử dụng, quý vị có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ Cơ Quan Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ.

FEMA có giúp tôi thanh toán hóa đơn tiện ích không?

Không, FEMA không thể thanh toán hóa đơn tiện ích. Tuy nhiên, các tổ chức từ thiện ở địa phương có thể trợ giúp trong một thời gian ngắn. Chúng tôi khuyên quý vị liên lạc với văn phòng Hội Chữ Thập Đỏ hoặc United Way ở địa phương để được giới thiệu đến một cơ quan ở địa phương mà có thể trợ giúp.

Tôi bị hỏng thực phẩm do cúp điện; tôi sẽ được bồi hoàn không?

Chương trình trợ giúp sau thảm họa của FEMA không chi trả tổn thất về thực phẩm. Các tổ chức tình nguyện trong khu vực thảm họa có thể trợ giúp quý vị bữa ăn nóng sốt và các nhu cầu thực phẩm tức thời.

Tôi đã mua máy phát điện. Tôi sẽ được bồi hoàn không?

FEMA xem xét từng trường hợp yêu cầu bồi hoàn chi phí mua máy phát điện và xác định xem máy phát điện có được mua để khắc phục khó khăn, thương tích hoặc điều kiện bất lợi do thảm họa hay không. Quý vị cần đăng ký và gửi biên lai của quý vị để xem chi phí có được chi trả hay không.

Có phải hoàn trả tiền hỗ trợ sau thảm họa không?

Không phải trả trước trợ cấp từ Chương Trình Cá Nhân và Hộ Gia Đình. Các khoản vay từ Cơ Quan Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ phải được hoàn trả.

FEMA yêu cầu tôi gửi biên lai của mình. Địa chỉ gửi thư là gì?

Vui lòng gửi toàn bộ thư tới địa chỉ dưới đây:

Thư: FEMA - Individual and Households Program
National Processing Service Center
P.O. Box 10055
Hyattsville, MD 20782-7055

Hoặc

Gửi fax đến: 1-800-827-8112

Vui lòng ghi tên, số an sinh xã hội của quý vị, số thảm họa và số đăng ký lên tất cả các trang của tài liệu của quý vị và giữ một bản sao các hồ sơ của chính quý vị.

Tôi nhận được séc từ FEMA. Tôi có thể sử dụng số tiền đó để làm gì?

FEMA gửi tiền cho quý vị để đáp ứng nhu cầu nhà ở và tài sản cá nhân liên quan đến thảm họa của quý vị. Quý vị sẽ nhận được thư của FEMA thông báo cho quý vị khoản tiền đó bao trả những gì. Hãy đảm bảo đọc "Hỗ Trợ sau Thảm Họa: Hướng Dẫn về Chương Trình Cá Nhân và Hộ Gia Đình dành cho Người Nộp Đơn" được đính kèm trong thư của quý vị để biết thêm thông tin.

Tôi có thể lấy thêm thông tin về hỗ trợ sau thảm họa trên Internet không?

Có. Địa điểm tốt nhất để bắt đầu là tạiTôi Cần Thông Tin Gì để Nộp Đơn. Tại đó quý vị có thể tải xuống cuốn sách nhỏ có tên "Hỗ Trợ Sau Thảm Họa: Chương Trình Cá Nhân và Hộ Gia Đình dành cho Người Nộp Đơn." Nếu quý vị đã nộp đơn cho FEMA, quý vị có thể đã nhận được cuốn sách nhỏ này qua đường bưu điện. Đây là ấn phẩm rất hữu ích, giải thích cách thức chương trình hỗ trợ sau thảm họa của FEMA hoạt động; mô tả thêm các loại hỗ trợ khác của các cơ quan khác của Liên Bang, Tiểu Bang và cơ quan tình nguyện mà quý vị có thể đủ điều kiện nhận được; và cung cấp cho quý vị nhiều lời khuyên quan trọng về cách tận dụng tốt nhất tất cả những chương trình này.

Tôi chịu rất nhiều thiệt hại nhưng tôi nhận được một bức thư của FEMA cho biết rằng tôi sẽ nhận được "$0". Tại sao có thể như thế?

Vui lòng đọc toàn bộ bức thư và các trang 7-9 của "Hướng Dẫn dành cho Người Nộp Đơn" được gửi cho quý vị qua đường bưu điện sau khi quý vị nộp đơn. Cuốn sách này giải thích các lý do từ chối. Lý do phổ biến nhất của các bức thư từ chối là quý vị có bảo hiểm bao trả tổn thất hoặc tài sản của quý vị là nhà phụ hoặc nhà nghỉ dưỡng. Nếu quý vị nhận được khoản thanh toán bảo hiểm và số tiền đó không bao trả tất cả các chi phí và nhu cầu quan trọng của quý vị, vui lòng liên lạc với FEMA theo số 1-800-621-FEMA (3362).

Last Updated: 
04/28/2014 - 11:25