Press Releases

Search by Date
Enter date range to search between
FEMA và Tiểu bang Arkansas sẽ mở một Trung tâm Khắc phục Thảm họa ở Huntsville từ Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 đến Thứ Hai, ngày 24 tháng 6, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều để cung cấp trợ giúp trực tiếp cho những cư dân Arkansas bị ảnh hưởng bởi cơn bão dữ dội vào ngày 24-27 tháng 5. Ngày và giờ bổ sung có thể được thêm vào sau.
illustration of page of paper
Hỗ trợ pháp lý miễn phí là có sẵn cho người dân Texas bị ảnh hưởng bởi bão lớn, gió giật mạnh, lốc xoáy và lũ lụt xảy ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 5 tháng 6.
illustration of page of paper
Giống như tất cả các thảm họa thiên nhiên, lốc xoáy có thể gây ra sự tàn phá to lớn đối với nhà cửa, tài sản và cơ sở hạ tầng. Thông thường, lốc xoáy gây ra thiệt hại lớn nhất cho các cấu trúc xây dựng nhẹ, bao gồm một số nhà tiền chế và nhà cư trú.
illustration of page of paper
FEMA và Tiểu Bang Arkansas sẽ mở một Trung tâm Phục hồi Thảm họa tại Mountain Home vào thứ Ba, ngày 18 tháng 6 để cung cấp trợ giúp trực tiếp cho cư dân Arkansas bị ảnh hưởng bởi các cơn bão dữ dội vào ngày 24-27 tháng 5, gió đứt, lốc xoáy và lũ lụt.
illustration of page of paper
FEMA sẽ mở Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa tại Quận Harris vào ngày 18 tháng 6 để cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho người dân Texas bị ảnh hưởng bởi bão lớn, lốc xoáy, lũ lụt và gió giật mạnh xảy ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 5 tháng 6.
illustration of page of paper
Người dân Texas chịu thiệt hại do mưa bão và lũ lụt từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 5 tháng 6 còn một tháng để nộp đơn xin hỗ trợ liên bang. Hạn chót là ngày 16 tháng 7 năm 2024.
illustration of page of paper
FEMA và Tiểu bang Arkansas sẽ mở Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa tại Summit vào thứ Hai, ngày 16 tháng 6 để cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho người dân Arkansas bị ảnh hưởng bởi bão lớn, gió giật mạnh, lốc xoáy và lũ lụt xảy ra từ ngày 24-27 tháng 5.
illustration of page of paper
Người dân Arkansas mà có đồ vật có giá trị của gia đình, đồ gia truyền, ảnh và sách bị hư hỏng do bão lớn, gió giật mạnh, lốc xoáy và lũ lụt thì chưa nên vứt chúng đi ngay. Có khả năng có thể cứu vãn được chúng và có các lời khuyên của chuyên gia để trợ giúp.
illustration of page of paper
FEMA sẽ mở Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa tại các quận Collin và Coryell vào ngày 17 tháng 6 để cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho người dân Texas bị ảnh hưởng bão lớn, lốc xoáy, lũ lụt và gió giật mạnh xảy ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 5 tháng 6.
illustration of page of paper
Người dân Texas đang phục hồi sau mưa bão và lũ lụt xảy ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 5 tháng 6 có thể cần hỗ trợ của FEMA cho sửa chữa cơ bản nhà ở, thuê chỗ ở tạm thời và các chi phí không được bảo hiểm khác.
illustration of page of paper