Press Releases

Search by Date
Enter date range to search between
Chương trình hỗ trợ thiên tai của FEMA cung cấp các phúc lợi mới nhằm mang lại khoản tài trợ linh hoạt trực tiếp cho những người sống sót khi khó khăn nhất.
illustration of page of paper
Những người dân Texas đã chịu thiệt hại do bão lớn, gió giật mạnh, lốc xoáy và lũ lụt gần đây từ ngày 26 tháng 4 có thể đủ điều kiện nhận khoản hỗ trợ thiên tai theo Chương trình dành cho cá nhân và hộ gia đình của FEMA. Hiện tại, những người dân đang sinh sống tại các quận Harris, Liberty, Montgomery, Polk, San Jacinto, Trinity và Walker có thể đủ điều kiện nhận khoản hỗ trợ thiên tai.
illustration of page of paper
Hôm nay là ngày cuối cùng những nạn nhân sau những cơn bão dữ dội, lốc xoáy và lũ lụt ở các quận Eaton, Ingham, Ionia, Kent, Livingston, Macomb, Monroe, Oakland và Wayne phải nộp đơn xin hỗ trợ liên bang.
illustration of page of paper
Những nạn nhân sau của cơn bão dữ dội, lốc xoáy và lũ lụt xảy ra vào ngày 24-26 tháng 8 năm 2023 ở các quận Eaton, Ingham, Ionia, Kent, Livingston, Macomb, Monroe, Oakland và Wayne chỉ còn một tuần nữa để xin trợ giúp liên bang.
illustration of page of paper
Hai Trung tâm Phục hồi Thảm họa ở Wayne (Đông Nam) và Quận Wayne (Detroit) được lên kế hoạch đóng cửa vĩnh viễn ngày 1 tháng 5.
illustration of page of paper
Hai Trung tâm Phục hồi Thảm họa ở các quận Wayne (Đông Nam) và Wayne (Detroit) sẽ vẫn còn mở cửa cho đến khi có thông báo mới, trong khi một trung tâm ở Quận Wayne (Detroit) dự kiến đóng cửa vào ngày 20 tháng 4.
illustration of page of paper
Nếu quý vị nộp đơn xin Hỗ trợ FEMA và cố tình yêu cầu thiệt hại do thiên tai chưa từng xảy ra, quý vị có thể bị buộc tội nghiêm trọng.
illustration of page of paper
Trung tâm Khôi phục Thảm họa của Hạt Macomb ở Chesterfield sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày mai, thứ Tư, ngày 10 tháng Tư.
illustration of page of paper
Nếu quý vị bị ảnh hưởng bởi các cơn bão, lốc xoáy và lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ngày 24-26 tháng 8 năm 2023 và quý vị đã nộp đơn hoặc nhận hỗ trợ của FEMA cho một thảm họa trước đó, quý vị cần nộp đơn xin trợ giúp mới.
illustration of page of paper
Theo yêu cầu của tiểu bang Michigan, FEMA đã gia hạn thời gian nộp đơn xin trợ giúp liên bang. Chủ nhà và người thuê nhà ở các quận Eaton, Ingham, Ionia, Kent, Livingston, Macomb, Monroe, Oakland và Wayne, những người bị ảnh hưởng bởi các cơn bão dữ dội, cơn lốc xoáy và lũ lụt từ xảy ra vào ngày 24-26 tháng 8 năm 2023, hiện có thời hạn đến ngày 8 tháng 5 năm 2024 để nộp đơn.
illustration of page of paper