Press Releases

Chương trình Hỗ trợ Cộng đồng của FEMA đã phê duyệt hai khoản tài trợ để hoàn trả cho Học khu Quận Lee và Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Lee các chi phí khẩn cấp ứng phó với bão Ian.
illustration of page of paper
Hơn $6.97 tỷ hỗ trợ liên bang cho người dân Florida đang giúp cho các hộ gia đình, cộng đồng và tiểu bang Florida phục hồi sau cơn bão Ian.
illustration of page of paper
Một người sống sót gần đây đã báo cáo rằng họ nhận được một tin nhắn cho biết “séc của chính phủ liên bang với số tiền $2800 đã được giải ngân”. Văn bản hướng dẫn người sống sót truy cập vào một liên kết và cung cấp thông tin cá nhân để FEMA xác minh. Đây là một vụ lừa đảo. Các nỗ lực lừa đảo có thể được thực hiện qua điện thoại, qua thư hoặc email, tin nhắn hoặc gặp trực tiếp. FEMA không cung cấp bất kỳ hỗ trợ tài chính nào với số tiền $2.800,00. Nếu bạn đã nộp đơn xin hỗ trợ thảm hoạ, FEMA sẽ thông báo cho bạn về quyết định của mình. Cơ quan cũng có thể liên hệ với bạn nếu cần thêm thông tin để xử lý đơn đăng ký của bạn. Điều này có thể đến dưới dạng một lá thư. Trong một số trường hợp, bạn có thể nhận được một cuộc gọi điện thoại. Xem lại thư từ FEMA của bạn một cách cẩn thận.
illustration of page of paper
Nhà cửa Trường học. Bãi biển. Trạm cứu hỏa. Tòa Thị chính. Hệ thống cấp thoát nước. Công viên, Nhà ga. Bến du thuyền. Bệnh viện. Trung tâm giải trí. Trung tâm chăm sóc ban ngày. Bến tàu. Cầu tàu. Toà nhà an toàn công cộng. Bưu Điện.
illustration of page of paper
Tại Quận Lee, một người thuê nhà đã nộp đơn cho FEMA sau cơn bão Ian. Trong đơn bà ta cho biết nhà và tài sản cá nhân của bà ta đã bị hư hại do lũ lụt. Bà ta cũng báo cáo nhu cầu cần phải chi các khoản chi phí y tế do thảm họa mà bà ta không có bảo hiểm.
illustration of page of paper
Hơn 379.000 hộ gia đình đang nhận được trợ giúp từ FEMA trong quá trình phục hồi sau cơn bão Ian. Hỗ trợ được cung cấp dưới nhiều hình thức.
illustration of page of paper
Những người nộp đơn xin hỗ trợ của FEMA sau cơn bão Ian và cơn bão Nicole phải đảm bảo rằng FEMA có thông tin liên hệ hiện tại của họ. FEMA có thể cần liên hệ với người nộp đơn để biết thêm thông tin hoặc sắp xếp một buổi kiểm tra nhà để xác minh thiệt hại.
illustration of page of paper
SACRAMENTO, Calif. – Các Trung tâm Khắc phục Thảm hoạ (Disaster Recovery Centers) sẽ mở cửa trong tuần này tại các quận Alameda và San Mateo, nơi những cư dân bị ảnh hưởng bởi bão và lũ lụt nghiêm trọng có thể cập nhật các đơn đăng ký FEMA của bạn và tìm hiểu về các chương trình của tiểu bang và cộng đồng cũng như các hỗ trợ hiện có khác.  
illustration of page of paper
Chủ nhà và người thuê nhà ở các quận Brevard, Flagler, Lake, Putnam, St. Johns hoặc Volusia mà bị mất mát hoặc thiệt hại về tài sản do bão Nicole chỉ còn một tuần để nộp đơn xin hỗ trợ thiên tai của liên bang.
illustration of page of paper
FEMA đã chấp thuận cho 7,644 hộ gia đình với các chính sách bảo hiểm lũ lụt theo nhóm trong vòng ba năm như một phần của hành động hỗ trợ thiên tai cấp liên bang sau cơn bão Ian và cơn bão Nicole.
illustration of page of paper