U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

Những trận bão tuyết trong tuần vừa qua đã tàn phá các cộng đồng trên khắp Texas. Để tận dụng tối đa khoản đóng góp của quý vị, hãy cân nhắc các lời khuyên này khi quyên góp và làm tình nguyện có trách nhiệm.
illustration of page of paper
Nếu quý vị nhận được một lá thư từ FEMA cho biết là quý vị không đủ điều kiện nhận trợ giúp hoặc “không có quyết định,” hãy đọc kỹ thư. FEMA có thể cần thêm thông tin từ quý vị để tiếp tục xử lý đơn xin của quý vị.
illustration of page of paper
Các chủ nhà và người thuê nhà ở Texas thuộc 31 quận bổ sung chịu hậu quả từ trận bão tuyết gần đây đổ vào Texas giờ đây có thể làm đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA.
illustration of page of paper
Các quan chức phụ trách phục hồi thảm họa cấp tiểu bang và liên bang đặc biệt khuyến nghị các nạn nhân cần để ý và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ hoặc gian lận tiềm năng nào.
illustration of page of paper
Các Nạn nhân ở Texas Bị Ảnh hưởng bởi Thời tiết Mùa Đông Có thể Làm Đơn xin Hỗ trợ Thảm họa Liên bang
illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Quý vị có biết, hoặc quý vị có phải là một thiếu niên có niềm đam mê với công việc chuẩn bị sẵn sàng?

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai ở Lake Charles sẽ đóng cửa hẳn lúc 5 p.m. Thứ Ba, 16 Tháng Hai.

Trung tâm này đặt tại:

illustration of page of paper

SALEM, Ore. – Nhằm đối phó với sự tàn phá do cháy rừng và gió thổi mạnh ở Oregon vào tháng Chín năm 2020, FEMA hiện đang tìm các công ty quản lý nhà cửa đủ điều kiện muốn tham gia

illustration of page of paper

SALEM, Ore. – FEMA đã bắt đầu công trình xây cất tại địa điểm xây cất gia cư tạm thời để cung cấp cho gia đình những người sống sót đủ điều kiện từ Quận Lincoln.

illustration of page of paper