U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Fact Sheets

Nếu FEMA gởi cho quý vị một lá thư cho biết quý vị không đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ cho ngôi nhà bị hư hại của quý vị sau cơn bão, thì quý vị cũng vẫn còn nhiều lựa chọn khác. Nhiều người bị cho là không đủ tiêu chuẩn thường chỉ vì một trong một số lý do thông thường. Thường thì quý vị có thể khiếu nại quyết định đầu tiên của FEMA và có thể đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ.

illustration of page of paper Release Date:

Người kiểm tra của FEMA chỉ ghi xuống những hư hại do thảm họa. Họ không thể cứu xét quý vị có đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ FEMA hay không, hoặc cho biết số tiền hay loại hỗ trợ nào FEMA có thể cung cấp. Điều quan trọng là hãy trả lời khi họ tìm cách liên lạc với quý vị.

illustration of page of paper Release Date:

Nếu quý vị nộp đơn xin với FEMA và không thể ở trong ngôi nhà của mình vì nhà bị hư hại do bão Ida, người kiểm tra của FEMA sẽ liên lạc với quý vị để sắp xếp trò chuyện từ xa hoặc đến gặp trực tiếp, bên ngoài ngôi nhà được kiểm tra.

illustration of page of paper Release Date:

Người sống sót có thể được hỗ trợ tài chánh để mai táng lại tại Louisiana, do bão Ida làm hư hại nghĩa trang.

illustration of page of paper Release Date:

Sau thảm họa, những kẻ lừa đảo, mạo danh và những tội phạm khác thường muốn lợi dụng người sống sót sau thảm họa. Các viên chức quản lý khẩn cấp của liên bang và tiểu bang yêu cầu cư dân để ý và báo cáo bất cứ họa động tình nghi nào.

illustration of page of paper Release Date:

FEMA liên lạc với người sống sót và cộng đồng sau thảm họa bằng cách sử dụng một số công cụ, nhóm nhân viên và nhiều cách để trợ giúp trong các hoạt động ứng phó và phục hồi.

illustration of page of paper Release Date:

Trước khi bắt đầu sửa chữa ngôi nhà của quý vị, xin liên lạc với viên chức tại địa phương để xem họ có bắt buộc phải xin giấy phép hoặc để biết các điều luật về xây cất cần tuân theo. Điều này sẽ tiết kiệm được thời giờ và tiền bạc cho quý vị!

illustration of page of paper Release Date:

Người sống sót bão Ida có nhà nằm trong 25 giáo xứ tại Louisiana được chỉ định, đã trở thành một nơi không ở được hoặc không an toàn, có thể đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ tiền thuê tạm thời từ FEMA.

illustration of page of paper Release Date:

Một trong số tài sản có giá trị nhất bị hư hại trong thảm họa không phải những gì có giá trị tiền mặt thật cao, nhưng là những gì có giá trị nhất về tình cảm, như: hình ảnh, đồ sưu tầm, vật gia truyền, và nhiều loại khác. Đừng bỏ chúng vì bị hư hỏng do bão, nhiều thứ có thể giữ lại được nếu ráng sửa chữa.

illustration of page of paper Release Date:

Điền mẫu đơn xin giúp đỡ là điều đáng sợ khi quý vị đã trải qua quá nhiều sự kiện. Biết những gì họ sẽ hỏi trên mẫu đơn xin và thông tin nào quý vị cần có sẵn cũng giúp quý vị thoải mái hơn.

illustration of page of paper Release Date: