Federal Emergency Management Agency

FEMA New York'da Geçici Barınma Yardımı (TSA) programının süresini uzattı

Main Content
Release date: 
03/07/2013
Release Number: 
183

NEW YORK – Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), New York Eyaletinin talebi üzerine, evlerine geri dönemeyen ve desteğe hak kazanmış Sandy Kasırgası afetzedelerinin katılımcı otellerde kalmasını sağlayan Geçici Barınma Yardımı (TSA) programının süresini 14 gün uzatmıştır.

 

TSA programındakiler için kaldıkları yerlerden yeni çıkış tarihi Mart 24, 2013'tür. FEMA, uzatma için desteğe hak kazanmış başvuru sahiplerini arayarak kendilerini yeni çıkış tarihi konusunda bilgilendirmektedir.

 

Geçici Barınma Yardımı (TSA) programı, evleri ciddi olan zarar gören veya yok olan Sandy kasırgası afetzedelerinin sınırlı bir süre için bir otelde kalmalarına imkan tanımaktadır. Odanın masrafı ile vergiler otele doğrudan FEMA tarafından ödenmektedir.

 

Bu süre uzatılması, FEMA ile eyalet düzeyinde ve yerel ölçekteki ortakları daha uzun vadeli barınma çözümleri belirlemek için çalışırken, programdan hala yararlanma hakkı olan kişilerin otellerde kalmasına yardımcı olmak için gerçekleştirildi. Şu anda otellerde kalan tüm TSA başvuranları, bu programdan yararlanmaya devam etme haklarının belirlenmesi için değerlendirilmektedir.

 

FEMA, eyalet düzeyinde, yerel ölçekte ortakları ve gönüllü ortaklar ile koordinasyon içerisinde, destek programları ve kapsamlı vaka çalışmaları yürüterek, bu kişilere daha uygun geçici veya uzun vadeli barınma imkanları sağlamak için çalışmaya devam etmektedir.

 

Yemekler, telefon çağrıları ve diğer dolaylı masraflar program tarafından kapsanmamaktadır; ayrıca başvuru sahipleri, yetkilendirilen miktarın üzerine çıkan barınma masraflarını kendileri karşılamak durumundadır. Daha önceden gerçekleştirilen otel masrafları program tarafından karşılanmamaktadır.

 

New York içerisinde afet kurtarma çalışmaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, şu adresleri ziyaret edebilirsiniz: www.fema.gov/sandy-turkce, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ve www.fema.gov/blog.

 

###

 

Afet kurtarma yardımı ırk, renk, din, milliyet, cinsiyet, yaş, engellilik durumu, İngilizce bilme veya ekonomik sınıf ayrımı yapılmadan sunulmaktadır. Size veya tanıdığınız birine karşı ayrımcılık yapıldıysa, FEMA'yı 800-621-FEMA (3362) numaralı ücretsiz hattan arayın. Teleprinter (TTY) için 800-462-7585 numaralı hattı arayın. FEMA'nın misyonu, vatandaşlarımızı ve ilk müdahale ekiplerini destekleyerek, bir ulus olarak, her türlü tehlikeye karşı hazırlık yapma, korunma, yanıt verme, bu tehlikelerden kurtulma ve bu tehlikelerin etkilerini hafifletme kabiliyetimizi oluşturmak, sürdürmek ve geliştirmek için birlikte çalışmamızı sağlamaktır.

Last Updated: 
03/08/2013 - 16:33
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top