ʻOku ʻomi nai ʻe he FEMA ha tokoni ki he kau taʻemaʻu ngaue hili ha fakatamaki?

ʻI he malumalu ʻo e lao kuo ne fakaha ko ha fakatamaki lahi kuo vahe ki he Tokoni Fakafoʻituitui, ʻe lava ke kole ʻe ha Siteiti, haá, pe vahefonua ha Tokoni ki he Kau Taémaú Ngaue tupu mei ha Fakatamaki (DUA). ʻOku fakapaʻanga ʻa e DUA ʻe he FEMA, pea fakahoko pe ʻe he FEMA mo e Potungaue Toungaue (DOL), Ngaue pea mo e Ako (ETA). ʻOku fengaueáki ʻa DOL-ETA mo e Ngaahi Fakafofonga Ngaue ʻa e Siteiti ke fai ha tokoni fakataʻemaʻu ngaue ki he niʻihi ʻoku ʻikai ngaue pe ʻikai kenau lava ʻo hu ki heʻenau ngaue koeʻuhi ko e fakatamaki pea ʻoku na fakatou feau ʻa e ngaahi fiemaú kotoa pe ki he DUA pea ʻoku íkai kau ki ha toe ngaahi lelei kehe fakataéngaue mei he Siteiti. 

Last updated