ʻE founga fefe haʻaku ngaue tokoni pe foaki? ʻOku ou fie tokoni!

Ko e tokoni paʻanga he taimi pe ko ia ko e founga lelei taha ia ke tokoniʻi ʻaki e kau hao moʻui. ʻOku hanga ʻe he ngaahi foaki paʻangá ó fakavaveí á e ngaahi fiemaú fakavavevavé. Kapau ʻoku ke fie ngaue tokoni, te ke lava ʻo maʻu ha ngaahi kautaha falalaʻanga ʻoku ngaue ʻi he ngaahi feituʻu ʻoku uesia ʻaki haʻo ʻaʻahi ki he Ngaahi Kautaha Ngaue Tokoni Fakafonua ʻi he Ngaahi Fakatamaki.

Ke maʻu ha fakamatala lahi ange ki he founga te ke lava ai ʻo tokoni, hu ki heʻemau peesi  Ngaue Tokoni mo e Foaki.

Last updated