News and Media: Disaster 4724

Press Releases & Fact Sheets

19

ʻOku fakamafaiʻi ʻe he Stafford ngaue ʻa e FEMA ke ʻomi ha nofoʻanga fakataimi ʻo aʻu ki he mahina ʻe 18 ʻi he taimi ʻoku ʻikai lava ai ʻe he kau tohi kole ʻo maʻu ha nofoʻanga fakataimi koeʻuhi ko e siʻisiʻi ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni ki he nofoʻanga. ʻOku ʻoatu ʻi lalo ha ngaahi tali ki hoʻo ngaahi fehuʻi ʻoku faʻa fai fekauʻaki mo e nofoʻanga fakataimi.
illustration of page of paper Fact Sheets |
ʻe fakaava ʻe he pule pisinisi iki ʻa e U.S. ha senita tokoni ki he noo ʻi he hoʻata Tusite, 19 ʻo Tisema, ʻi he Laipeli ʻa e Kahului ke tokoni ki he kakai ʻoku nofo mo e kau pisinisi naʻe uesia ʻe he vela ʻo ʻAokosi ʻi Maui ne fakaʻaongaʻi ki he ngaahi no fakatuʻutamaki.
illustration of page of paper Press Release |
ko e ngaahi tuʻuaki fakafaʻahinga ʻi he ʻInitaneti ko e mama Maui ne ʻoku ʻi ai ha ngaahi ʻiuniti loi ʻoku lava ke maʻu, pea ʻoku ako tomui ʻa e kakai ko e paʻanga naʻa nau totongi ki ha tipositi maluʻi naʻe ʻalu ia ki ha scammer.
illustration of page of paper Press Release |
Maui ne ʻoku poupouʻi ʻa e kau hao moʻui ke nau tauhi FEMA ʻa e fakamatala fakamuimuitaha ʻi he tuʻunga ʻo ʻenau maluʻi ke tokoni ʻi heʻenau fakaakeake.
illustration of page of paper Press Release |
Ka ‘i ai ha fa’ahinga foomu pe fakamatala ‘oku ikai ke ma’u pe na’e hala ho’o fakafonu e foomu, e malava eni ke ne fakatuai’i e tokoni atu ‘a e FEMA. Koia ai oku fu’u fiema’u ‘e he FEMA ke fengaue’aki ‘e nau kau ngaue tokoni pea moe kau ma’u ‘api pae pehe ki he kakai nofo totongi na’e uesia ‘e he vela koia na’e hoko ‘i Maui ‘i Akosi, fiema’u ke tauhi e ngaahi inifomeisini ke totonu ‘o tatau ki he aho ni.
illustration of page of paper Press Release |

PDFs, Graphics & Multimedia

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

No files have been tagged with this disaster.