Ang mga Sentro ng Pagbangon mula sa Sakuna (Disaster Recovery Center sa Florida) ay Nag-anunsyo ng mga Pagsasara sa Holiday

Release Date Release Number
DR-4673-FL NR-070
Release Date:
December 21, 2022

BRANDON, Fla. – Karamihan sa mga Disaster Recovery Center ay magsasara sa Biyernes, Dis. 23 hanggang Lunes, Dis. 26, 2022. Isasara din ang mga center Biyernes, Dis. 30, 2022, hanggang Lunes, Ene. 2, 2023, kasama ang sumusunod na apat na pagbubukod:

Ang Brevard County sa Agricultural Center, 3695 Lake Dr, Cocoa, ay magsasara sa Dis 23 – 26, 2022, at Dis 30, 2022 – Ene 2, 2023.

Ang DeSoto County sa Brewer Sports Park, 1365 SE Hargrave Street, Arcadia, ay magsasara sa Dis. 24 – 26, 2022, at Dis. 31, 2022, - Ene. 2, 2023.

Ang Sarasota County sa Shannon Staub Library, 4675 Career Lane, North Port, ay magsasara sa Dis. 23 - Dis. 26, 2022, at Dis. 31, 2022 - Ene. 2, 2023.

Ang Palm Beach County sa Hagen Ranch Road Library, 14350 Hagen Ranch Road, Delray Beach, ay magsasara sa Dis. 23 - Dis. 27, 2022, at Dis. 30, 2022 - Ene. 2, 2023.

Nagbibigay ang mga Sentro ng Pagbangon mula sa Sakuna (Disaster Recovery Center) sa mga nakaligtas sa sakuna ng impormasyon mula sa mga ahensya ng state of Florida, FEMA, at U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan ng Maliit na Negosyo ng U.S.). Makakukuha ng tulong ang mga nakaligtas sa sakuna sa pag-aplay para sa tulong ng pederal at mga pautang sa kalamidad, mag-update ng mga aplikasyon at matuto tungkol sa iba pang magagamit na mapagkukunan.

Mayroong ilang mga Disaster Recovery Center na tumatakbo sa buong apektadong lugar. Para makahanap ng center na malapit sayo, mag-online sa: DRC Locator o floridadisaster.org, o maaari kang mag-text sa DRC kasam ang iyong ZIP code sa 43362.

Hindi kailangang bumisita sa isang sentro para mag-apply. Ang mga nakaligtas sa sakuna ay maaaring mag-online sa disasterassistance.gov, gamitin ang FEMA mobile app o tumawag sa 800-621-3362. Bukas ang linya araw-araw mula 7 a.m. hanggang 11 p.m. ET. Mayroong tulong sa halos lahat ng wika. Kung gumagamit ka ng serbisyo ng relay, tulad ng video relay (video relay service, VRS), teleponong may caption, o iba pang serbisyo, ibigay sa FEMA

ang numero para sa serbisyong iyon. Para makita ang isang accessible video tungkol sa kung paano mag-aplay, magsadya sa: Three Ways to Register for FEMA Disaster Assistance - YouTube.

Para sa pinakabagong impormasyon sa pagbangon ng Florida mula sa Bagyong Ian, bisitahin ang floridadisaster.org/info at fema.gov/disaster/4673. Sundan sa FEMA Rehiyon 4 (@femaregion4) / Twitter at sa facebook.com/fema.

###

Tags:
Huling na-update noong December 28, 2022