Grant Mula sa FEMA Hindi Tinuturing Kita at Hindi Mabubuwis

Release Date Release Number
012
Release Date:
October 20, 2021

NEW YORK – Ang mga taong tumatanggap ng mga kabayaran mula sa Social Security o iba pang mga tulong mula sa gobyerno ay hindi dapat mabahala na ang tulong para sa sakuna mula sa FEMA ay makakaapekto sa kanilang mga benepisyo.

Kung kayo ay nakatira sa mga county ng Bronx, Kings, Nassau, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk o Westchester at nag-apply sa FEMA ng pederal na tulong para sa sakuna pagkatapos ng Bagyong Ida, kayo ay walang panganib na mawalan ng iba pang mga pederal na benepisyo kung saan kayo ay may karapatan.

Ang mga grant mula sa FEMA para sa sakuna ay hindi tinuturing na mabubuwis na kita. Ang pagtanggap ng isang grant mula sa FEMA ay hindi makakaapekto sa inyong benepisyo sa Social Security, Medicare, Medicaid, Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) o iba pang mga pederal na tulong na programa.

Ang mga grant para sa sakuna ay makakatulong na magbayad para sa pansamantalang tirahan, mga mahahalagang pagpapaayos ng mga bahay dulot ng Ida, pagpapalit ng mga personal na ari-arian at iba pang mga seryosong pangangailangan na dulot ng sakuna na hindi sakop ng inyong seguro o iba pang mapagkukunan.

May iba’t ibang mga paraan para mag-apply para sa pederal na tulong para sa sakuna:

  • Hostos College, 450 Grand Concourse, Bronx, NY 10451
  • Queens College, 152-45 Melbourne Ave., Queens, NY 11367
  • Medgar Evers College, 231 Crown St., Brooklyn, NY 11225
  • College of Staten Island, 2800 Victory Blvd., Staten Island, NY 10314
  • Michael J. Tully Park Physical Activity Center, 1801 Evergreen Ave., New Hyde Park, NY 11040
  • Rose Caracappa Senior Center, 739 NY-25A, Mount Sinai, NY 11766
  • Public Library, 136 Prospect Ave., Mamaroneck, NY 10543

 

Ang huling araw ng pag-apply para sa tulong ng FEMA para sa sakuna ay sa Lunes, Dis. 6.

Para sa karagdagang mapagkukunan sa online pati na rin ng mga downloadable na pamphlet ng FEMA at iba pang mga pantulong, bumisita sa DisasterAssistance.gov at i-click ang “Information.”

Para maturo sa mga ahensya na sumusuporta sa mga pangangailangan para sa komunidad, tumawag sa 211 o bumisita sa https://www.211nys.org/contact-us. Para sa mga residente ng New York City, tumawag sa 311.

Para sa mga pinakabago tungkol sa pagsisikap para sa pagbawi sa Bagyong Ida, bumisita sa www.fema.gov/disaster/4615. Sundan kami sa  Twitter sa twitter.com/femaregion2 at www.facebook.com/fema

Tags:
Huling na-update noong