Sabi-sabi : Tinatalikuran ng FEMA ang mga suplay tulad ng insulin na ipinapadala para sa Hawaii para sa tulong sa sakuna.

Katotohanan

Hindi ito totoo. Hindi hinarangan ng FEMA ang anumang mapagkukunan o gamot. Hindi sinusuri ng FEMA ang mga kargamento na dumarating sa mga daungan o paliparan ng Hawaii.

Ang FEMA ay nagtatrabaho sa Maui upang suportahan ang mga operasyong nagliligtas ng buhay sa mga apektadong kapitbahayan, sa Disaster Recovery Center upang direktang suportahan ang mga nakaligtas sa pag-aaplay para sa tulong sa kalamidad, at pagsuporta ang mga lokal na opisyal sa pagpaplano ng pagtugon sa kalamidad at mga operasyon sa pagbawi. Ang pagtugon sa kalamidad ay isang buong pagsisikap ng komunidad at nakikipagtulungan kami sa maraming boluntaryong organisasyon upang magbigay ng mga suplay na tumutugon sa mga agarang pangangailangan.

Huling na-update noong