Responsable ako para sa mga gastos sa libing para sa higit sa isang tao na ang pagkamatay ay kaugnay sa COVID-19. Maaari ba akong mag-apply para sa COVID-19 Tulong sa Libing para sa higit pa sa isang pagkamatay? Mayroon bang limitasyon?

Oo, ang mga aplikante ay maaaring makatanggap ng tulong para sa gastos sa libing ng maraming namatay na indibidwal. 

Ang tulong ay limitado sa isang maximum na $ 9,000 bawat libing at isang maximum na $ 35,500 bawat aplikasyon bawat estado, teritoryo, o ang Distrito ng Columbia.  

Huling na-update noong