Paano ako makakatanggap ng COVID-19 Tulong sa Libing?

Kung naaprubahan ka para sa COVID-19 Tulong sa Libing, makakatanggap ka ng isang tseke sa pamamagitan ng koreo o mga pondo sa pamamagitan ng direktang deposito, nakasalalay sa aling pagpipilian ang pinili mo kapag nag-aaplay para sa tulong.

Huling na-update noong