Maaari pa ba akong ma-reimburse para sa aking mga gastusin sa panunuluyan kung mayroon akong seguro?

Ayon sa batas, hindi maaaring gayahin ng FEMA ang mga benepisyong ibinibigay sa pamamagitan ng seguro. Kasama sa maraming mga patakaran sa seguro ang Karagdagang gastos sa Pamumuhay (ALE) o or Pagkawala ng paggamit (LOU) na saklaw, na nagbibigay ng pera upang masakop ang mga gastos sa panunuluyan kapag hindi ka makatira sa iyong tahanan dahil sa isang sakuna. Kung ang iyong seguro ay hindi kasama ang ALE o LOU, o kung ang perang ibinigay ng iyong seguro ay hindi sumasaklaw sa lahat ng iyong mga gastos sa tuluyan, maaari mong isumite ang iyong dokumentasyon ng seguro sa FEMA upang maisaalang-alang para sa Pagsauli ng gastos sa Panunuluyan.

Huling na-update noong