Maaari ba akong i-reimburse ng FEMA para sa aking mga gastusin sa panunuluyan?

Maaaring makapagbigay ang FEMA ng Pagsasauli ng gastos sa Panunuluyan (LER) para sa mula sa bulsa na gastusin sa panuluyan, ngunit kung ang mga gastos na ito ay hindi sinasaklaw sa pamamagitan ng ibang paraan, gaya ng seguro.

Upang maisaalang-alang para sa LER, dapat mong matugunan ang mga pangunahing pamantayan sa pagiging karapat-dapat para sa tulong at dapat patunayan ng FEMA na ang iyong tahanan ay hindi matitirahan, hindi naa-access, o apektado ng pinalawig na pagkawala ng kagamitan na sanhi ng kalamidad. Dapat ka ring magsumite ng napapatunayan na dokumentasyon, tulad ng mga resibo, ng iyong mga gastos sa panunuluyan.

Huling na-update noong