Sabi-sabi : Maaari akong ma-reimburse para sa aking mga gastos sa pagkain o transportasyon habang nanunuluyan ako sa hotel.

Katotohanan

Hindi ito totoo. Maaaring kabilang sa mga karapat-dapat na gastusin ang halaga ng kuwarto at mga buwis na sinisingil ng hotel o iba pang provider ng tuluyan. Hindi kasama dito ang mga gastos para sa pagkain, mga tawag sa telepono, transportasyon o iba pang iba't ibang gastos.

Huling na-update noong