Sabi-sabi : Ikaw ay dapat na isang mamamayan (citizen) upang mag-apply para sa pederal na tulong.

Katotohanan

Hindi ito totoo. Ang FEMA at ang estado, teritoryo o tribal na pamahalaan ay maaaring magbigay ng direkta at pinansyal na tulong sa kalamidad sa mga mamamayan ng U.S., hindi-mamamayan na nasyonal at mga kwalipikadong dayuhan.

Upang matuto nang higit pa our visit Citizenship and Immigration Status Requirements for Federal Public Benefits.

Huling na-update noong