Sabi-sabi : Gagastos ng pera upang mag-apply para sa tulong.

Katotohanan

Hindi ito totoo. Ang mga tauhan ng FEMA ay hindi kailanman naniningil sa mga aplikante para sa tulong sa kalamidad.

Kung mayroon kang kaalaman sa pandaraya, pag-aaksaya o pang-aabuso maaari mo itong iulat nang hindi nagpapakilala sa pamamagitan ng pagtawag sa FEMA Disaster Fraud Hotline sa 866-720-5721. Maaari ka ring mag-email sa StopFEMAfraud@fema.dhs.gov.

Huling na-update noong