Can I apply for assistance with funeral expenses for a death that occurred outside the United States?

alert - warning

hindi. Ang COVID-19 Funeral Assistance ay hindi magagamit para sa gastos sa libing ng mga mamamayan ng Estados Unidos na namatay sa labas ng Estados Unidos. Ang pagkamatay ay dapat na naganap sa Estados Unidos, kabilang ang mga teritoryo ng Estados Unidos o ang Distrito ng Columbia.

Huling na-update noong