ang ginagawa ko sa internet?

alert - warning

Walang aplikasyon sa online ang tatanggapin.

Kapag tumawag ka, tatagal ng mga 20 minutos ang pag-a-apply. Hindi kami magmamadali sa iyong pagtawag dahil nais naming tiyakin na ang bawat aplikante ay nasasagot ang kanilang mga katanungan at tumatanggap ng tulong na kailangan nila sa pag-apply.

Mahalagang kolektahin ang lahat ng kinakailangang impormasyon at dokumentasyon bago mag-apply para sa tulong. Makakatulong ito sa amin na kunin ang aplikasyon at iproseso ito sa isang napapanahong paraan.

Kapag nag-apply ka at nabigyan ng isang numero ng aplikasyon, maaari kang magbigay ng suportang dokumentasyon sa FEMA ng ilang mga paraan:

  • Mag-upload sa iyong DisasterAssistance.gov account
  • I-fax ang mga dokumento: 855-261-3452.
  • I-mail ang mga dokumento: P.O. BOX 10001, Hyattsville, MD 20782
Huling na-update noong