alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Oklahoma Severe Storms, Straight-line Winds, and Tornadoes

DR-4706-OK
Oklahoma

Panahon ng Insidente: Apr 19, 2023 - Apr 20, 2023

Petsa ng Deklarasyon: Apr 24, 2023

How to Help

Magboluntaryo at Mag-donate

Maaaring tumagal ng maraming taon ang pagbawi pagkatapos ng sakuna. Maraming paraan para tumulong tulad ng pag-donate ng pera, mga bagay na kailangan o oras mo. Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano tumulong sa mga nangangailangan.

Huwag mag-self-deploy sa mga lugar ng sakuna. Mga pinagkakatiwalaang organisasyon  sa mga apektadong lugar alam kung saan kailangan ang mga boluntaryo. Makipagtulungan sa isang itinatag na organisasyon upang matiyak na mayroon kang naaangkop na kaligtasan, pagsasanay at mga kasanayan na kailangan upang tumugon.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) bumuo ng mga relasyon at makipag-ugnayan sa mga pagsisikap sa mga boluntaryo, batay sa pananampalataya at mga organisasyong pangkomunidad na aktibo sa mga sakuna.

Pakikipagnenegosyo sa FEMA

Kung interesado kang magbigay ng mga bayad na serbisyo at produkto para sa tulong sa sakuna, bisitahin ang aming pahina ng Doing Business with FEMA para makapagsimula.

Kung nagmamay-ari ka ng negosyong may kinalaman sa pag-alis ng mga labi at gusto mong magsagawa ng paglilinis sa mga apektadong lugar, mangyaring makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar upang mag-alok ng iyong mga serbisyo.

Mga Obligasyon sa Pagpopondo

Indibiduwal na Tulong Amount
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $2,619,988.93
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $364,763.50
Total Individual & Households Program Dollars Approved $2,984,752.43
Individual Assistance Applications Approved 455
Pampublikong Tulong Amount
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $4,408,083.56
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $1,718,922.40
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $6,637,920.08
Hazard Mitigation Assistance Amount
Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) - Dollars Obligated $235,018.84