alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Washington Flooding and Mudslides

DR-4635-WA
Washington

Panahon ng Insidente: Nov 13, 2021 - Nov 15, 2021

Petsa ng Deklarasyon: Jan 5, 2022


Sarado na Ngayon: Panahon para Mag-apply para sa Tulong sa Sakuna

alert - warning

Ang huling araw para ang mga indibiuwal at pamilya ay mag-a-apply para sa tulong makalipas ang sakunang ito. Hindi ka na makakapagsimula ng bagong paghabol.

Para suriin ang katayuan ng dating naisumiteng paghabol, pumunta sa DisasterAssistance.gov.

Nag-apply ako para sa Tulong Anong Susunod?

Makakatanggap ka ng mga sulat ng abiso mula sa FEMA alinman sa pamamagitan ng koreo ng Estados Unidos o sa pamamagitan ng elektronikong pagsusulatan. Maaaring kailanganin mong patunayan ang iyong pagkakakilanlan o kumpletuhin ang isang inspeksyon sa bahay. Lahat ng mga inspeksiyon ay isasagawa sa telepono dahil sa COVID-19 at ang pangangailangang protektahan ang kaligtasan at kalusugan ng ating puwersa ng manggagawa at mga nakaligtas.

Mga Brochure ng "Tulong Matapos ang isang Sakuna"

sinalin sa 27 mga wika, ang brochure na "Tulong Pagkatapos ang isang Sakuna" ay isang tool na maibabahagi sa iyong pamayanan upang matulungan ang mga tao na maunawaan ang mga uri ng tulong ng FEMA na maaaring magamit para suportahan ang mga indibiduwal at pamilya sa pagbawi sa sakuna.

Mag-download ng mga brochure

Magbolutaryo at Mag-donate

Maaaring abutin ng maraming taon bago makabawi makalipas ang sakuna. Maraming paraan para tumulong tulad ng pag-donate ng cash, mga kailangan bagay o oras mo. Matuto pa tungkol sa kung paano tulungan ang mga nangangailangan.

Pagnenegosyo sa FEMA

Kung interesado ka sa pagbibigay ng mga bayad na serbisyo at goods para sa ginhawa sa sakuna, bumisita sa aming pahina ng Pakikipagnegosyo sa FEMA para magsimula.


Local Resources Custom Text

ADDITIONAL LOCAL RESOURCES

Disaster Recovery Centers (DRC) 

Impacted survivors from the approved designated counties can visit the nearest DRC for help to apply for assistance. Recovery specialists from FEMA, the U.S. Small Business Administration and Washington state agencies will be available to help residents of Clallam, Skagit and Whatcom counties, including members of the Lummi Nation, Nooksack Indian Tribe, the Quileute Nation and other tribes in the three counties, apply for federal assistance and receive information about help available for homeowners, renters and business owners.

Residents who previously registered for assistance do not need to visit the DRC, but can ask questions or seek further information in person at the DRC in addition to online or by phone.

Social Media 

State/ Federal Partners

County Tribal

@waEMD

Washington Emergency Management Division | Facebook

Clallam County | Facebook 

Lummi Communications | Facebook

FEMA Region 10 (@FEMARegion10) / Twitter

Skagit County (@SkagitGov) / Twitter

Skagit County, Washington - Government | Facebook

Nooksack Indian Tribe Communications Page | Facebook

SBA Pacific NW (@SBAPacificNW) / Twitter

Whatcom County Gov (@Whatcomctygov) / Twitter

Whatcom County Government | Facebook

Quileute Tribe | Facebook

Media Toolkit


Mga Obligasyon sa Pagpopondo

Indibiduwal na Tulong Amount
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $5,753,415.95
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $722,363.17
Total Individual & Households Program Dollars Approved $6,475,779.12
Individual Assistance Applications Approved 1099
Pampublikong Tulong Amount
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $879,172.57