Main Content

News Releases

09/16/2017
TALLAHASSEE, FLA - Ang mga may-ari ng bahay, mga umu-upa at may-ari ng negosyo sa mga county ng Dixie at Lafayette ay maaari na ngayong mag-aplay para sa pederal na tulong para sa sakuna para sa mga...
09/16/2017
TALLAHASSEE, Fla. -  Ang U.S. Army Corps of  Engineers (USACE) ay naglagay ng pansamantalang  bubong para sa Operasyong Asul na bubong na Programa sa Collier County."Ang unang pansamantalang pag-...
09/16/2017
TALLAHASSEE, Fla - Kung nakatira ka sa isa sa mga county ng Florida na tinukoy ng sakuna at nakaranas ng pinsala sa ari-arian o diretsong pagkawala  dulot ng Bagyong Irma, magrehistro sa Federal...
09/15/2017
TALLAHASSEE, Fla. – Ang Disaster Recovery Center (DRC) ay magbubukas sa Sabado, ika-16 ng Septiyembre, sa Probinsiya ng St. John upang matulungan ang mga nakaligtas ng bagyo sa Florida. Ang sentro ay...
09/14/2017
ATLANTA - Ang mga pangkat ng nag-abot ng tulong mula sa FEMA ay maaaring magamit sa mga komunidad sa Florida na apektado ng Bagyong Irma.Ang mga pangkat ay nagtatrabaho sa mga itinalagang pederal na...
09/13/2017
AUSTIN, Texas – Isang state ng Texas/FEMA Mobile Disaster Recovery Center ay nagbukas noong Martes, Setyembre 12, 2017, sa Wharton County sa lungsod ng Wharton.Nagbibigay ang mga center sa pagbawi...
09/13/2017
 ATLANTA – May-ari ng bahay, umu-upa at may-ari ng negosyo sa  Brevard, Citrus, DeSoto, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Indian River, Lake, Marion, Martin, Okeechobee, Orange, Osceola,...
09/04/2017
WASHINGTON—Upang suportahan ang iba’t ibang programa ng pagtulong na kasalukuyang nangyayari sa Texas, nagpalabas ng panibagong ulat ang FEMA ukol sa paghingi ng tulong mula sa National Flood...
08/31/2017
WASHINGTON – Iniaangat ng Federal Emergency Management Agency (FEMA) ang kabatiran na kailangang mag-ingat ang mga nakaligtas sa Bagyong Harvey at ang kanilang mga kaibigan at kapamilya tungkol sa...
08/30/2017
Washington –Habang patuloy ang pananalasa sa silangang Texas at timog-kanlurang Louisiana ang Bagyong Harvey, nananatiling priyoridad ng mga lokal na tumutugon, opisyal ng Texas, Pederal na...