Main Content

News Releases

10/03/2018
RALEIGH, N.C. – Matapos magparehistro para sa tulong para sa sakuna, maaari kang makatanggap ng sulat o email galing sa FEMA. Pakibasa ng mabuti ang sulat ng determinasyon upang maintindihan mo ang...
08/10/2018
HONOLULU — Ang huling araw para sa mga residente ng Hawai’i County upang makapagparehistro sa FEMA para sa tulong sa kalamidad na nagmumula sa mga kawalan na natamo sa mga pagsabog at mga lindol ng...
07/30/2018
HONOLULU—Ang mga naninirahan sa Hawai’i County na may tinamong mga pinsala bunga ng pagsabog ng Kilauea at mga lindol ay makakapagrehistro hanggang sa Lunes, Agosto 13, 2018 para sa tulong sa...
07/25/2018
HONOLULU—Ang FEMA/State Disaster Recovery Center ay lilipat sa isang bagong lokasyon sa Pahoa at magbubukas sa Lunes, Hulyo 30 sa 8 n.u. Ang DRC ay matatagpuan sa Pahoa Neighborhood Facility, 15-2908...
12/19/2017
Ang mga opsyon sa pansamantalang pabahay kasama ang mga Manufactured Housing Unit (MHU), Travel Trailer, at mga Recreational Vehicle (RV) na hindi de-motor ay maaaring gamitin ng mga mamamayan ng...
12/19/2017
Hinihingi ng General Land Office (GLO) ng Texas ang iyong tulong sa pagbibigay ng mga solusyon sa pabahay para sa mga kwalipikadong mamamayan ng Texas na lumikas sa kanilang mga permanenteng tirahan...
09/18/2017
TALLAHASSEE, Fla - Ang mga may karapat-dapat na mga may-ari ng bahay na nagkakaroon ng pinsala sa bubong mula sa Bagyong Irma ay mayroon na ngayong dalawang karagdagang mga lokasyon kung saan maaari...
09/17/2017
TALLAHASSEE, Fla. -- Habang ang proseso ng muling pagpasok para sa Lower Keys ay nagsisimula, ang FEMA ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng sumusunod na patnubay mula sa iyong mga lokal na opisyal....
09/17/2017
Q: Ano ang Operasyong Asul na Bubong? A: Operasyong Asul na Bubong ay isang programa na inaalok ng FEMA sa pamamagitan ng U.S. Army Corps of Engineers sa mga karapat-dapat na mga may-ari ng bahay at...
09/16/2017
TALLAHASSEE, Fla - Habang nagsisimula ang Floridians sa proseso ng paglilinis pagkatapos ng bagyong Irma, hinihimok ng Federal Emergency Management Agency (FEMA) ang lahat upang malaman ang...