Main Content

News Releases

09/14/2017
ATLANTA - Ang mga pangkat ng nag-abot ng tulong mula sa FEMA ay maaaring magamit sa mga komunidad sa Florida na apektado ng Bagyong Irma.Ang mga pangkat ay nagtatrabaho sa mga itinalagang pederal na...
09/13/2017
AUSTIN, Texas – Isang state ng Texas/FEMA Mobile Disaster Recovery Center ay nagbukas noong Martes, Setyembre 12, 2017, sa Wharton County sa lungsod ng Wharton.Nagbibigay ang mga center sa pagbawi...
09/13/2017
 ATLANTA – May-ari ng bahay, umu-upa at may-ari ng negosyo sa  Brevard, Citrus, DeSoto, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Indian River, Lake, Marion, Martin, Okeechobee, Orange, Osceola,...
09/04/2017
WASHINGTON—Upang suportahan ang iba’t ibang programa ng pagtulong na kasalukuyang nangyayari sa Texas, nagpalabas ng panibagong ulat ang FEMA ukol sa paghingi ng tulong mula sa National Flood...
08/31/2017
WASHINGTON – Iniaangat ng Federal Emergency Management Agency (FEMA) ang kabatiran na kailangang mag-ingat ang mga nakaligtas sa Bagyong Harvey at ang kanilang mga kaibigan at kapamilya tungkol sa...
08/30/2017
Washington –Habang patuloy ang pananalasa sa silangang Texas at timog-kanlurang Louisiana ang Bagyong Harvey, nananatiling priyoridad ng mga lokal na tumutugon, opisyal ng Texas, Pederal na...
08/29/2017
Maaaring magbigay ang FEMA ng Tulong para sa Pantawid na Pamamahay o Transitional Shelter Assistance (TSA) sa mga aplikanteng hindi makabalik sa kanilang pangunahing tirahan bago nangyari ang sakuna...
08/29/2017
FEMA Ay maaaring magbigay ng pinansiyal na tulong sa mga indibidwal at sambahayan na, bilang isang resulta ng kalamidad, ay may mga agarang o kritikal na pangangailangan dahil sila ay nawalan ng...
08/29/2017
WASHINGTON –  Lubos na nakikita ang malasakit at kawanggawa ng mga Amerikano habang may sakuna at pagkatapos nito. Ang sama-samang pagkilos ng mga indibiduwal, non-profit, organisasyong nakabatay sa...
08/28/2017
WASHINGTON -  Ang pinakamataas na priyoridad ng Kagawaran ng Seguridad ng Homeland o Department of Homeland Security (DHS), ng Ahensiya ng Pamamahala ng Pederal na Emergency o Federal Emergency...