Main Content

News Releases

12/19/2017
Ang mga opsyon sa pansamantalang pabahay kasama ang mga Manufactured Housing Unit (MHU), Travel Trailer, at mga Recreational Vehicle (RV) na hindi de-motor ay maaaring gamitin ng mga mamamayan ng...
12/19/2017
Hinihingi ng General Land Office (GLO) ng Texas ang iyong tulong sa pagbibigay ng mga solusyon sa pabahay para sa mga kwalipikadong mamamayan ng Texas na lumikas sa kanilang mga permanenteng tirahan...
09/18/2017
TALLAHASSEE, Fla - Ang mga may karapat-dapat na mga may-ari ng bahay na nagkakaroon ng pinsala sa bubong mula sa Bagyong Irma ay mayroon na ngayong dalawang karagdagang mga lokasyon kung saan maaari...
09/17/2017
TALLAHASSEE, Fla. -- Habang ang proseso ng muling pagpasok para sa Lower Keys ay nagsisimula, ang FEMA ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng sumusunod na patnubay mula sa iyong mga lokal na opisyal....
09/17/2017
Q: Ano ang Operasyong Asul na Bubong? A: Operasyong Asul na Bubong ay isang programa na inaalok ng FEMA sa pamamagitan ng U.S. Army Corps of Engineers sa mga karapat-dapat na mga may-ari ng bahay at...
09/16/2017
TALLAHASSEE, Fla - Habang nagsisimula ang Floridians sa proseso ng paglilinis pagkatapos ng bagyong Irma, hinihimok ng Federal Emergency Management Agency (FEMA) ang lahat upang malaman ang...
09/16/2017
TALLAHASSEE, FLA - Ang mga may-ari ng bahay, mga umu-upa at may-ari ng negosyo sa mga county ng Dixie at Lafayette ay maaari na ngayong mag-aplay para sa pederal na tulong para sa sakuna para sa mga...
09/16/2017
TALLAHASSEE, Fla. -  Ang U.S. Army Corps of  Engineers (USACE) ay naglagay ng pansamantalang  bubong para sa Operasyong Asul na bubong na Programa sa Collier County."Ang unang pansamantalang pag-...
09/16/2017
TALLAHASSEE, Fla - Kung nakatira ka sa isa sa mga county ng Florida na tinukoy ng sakuna at nakaranas ng pinsala sa ari-arian o diretsong pagkawala  dulot ng Bagyong Irma, magrehistro sa Federal...
09/15/2017
TALLAHASSEE, Fla. – Ang Disaster Recovery Center (DRC) ay magbubukas sa Sabado, ika-16 ng Septiyembre, sa Probinsiya ng St. John upang matulungan ang mga nakaligtas ng bagyo sa Florida. Ang sentro ay...