Main Content

News Releases

11/06/2018
Ang mga residente ng Florida na nasalanta ng Bagyong Michael ay maaaring nakatanggap ng sulat mula sa FEMA na nagsasaad na hindi sila elijibol para sa Tulong para sa Bahay. May limang rason kung...
11/05/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Ang Bagyong Michael ay maaaring maging dahilan ng pagkawala ng mga mahahalagang dokumento, pero may mga paraan upang mapalitan ng mga residente ng Florida ang mga ito. Ito ang...
11/05/2018
Ang mga nakaligtas na mga mamamayan na may-ari ng napinsalang bahay dahil sa Bagyong Michael at walang insurans o kulang ang insurans, ay maaaring maging elijibol para sa tulong galing sa FEMA upang...
11/05/2018
Ano ang program pampaggawad na Public Assistance?Tulong Pampubliko (PA) ay namimigay ng grant para sa gobyerno ng estado at lokal pati rin sa ibang klase ng pribadong non-profit na organisasyon (PNP...
11/02/2018
MGA TSISMIS: Mga may-ari lamang ng bahay na may insurans ang tinutulungan ng FEMA.KATOTOHANAN: Ang tulong ng FEMA ay hindi lamang para sa mga may-ari ng bahay. Maaari din tulungan ng FEMA ang mga...
11/01/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Ang koleksiyon para sa Karapatan sa Pagsali (ROE) para sa Operasyon para sa Asul na Bubong ay matatapos na sa Linggo, ika-11 ng Nobyembre ng taong 2018, ng 6 p.m. lokal na oras sa...
10/12/2018
ATLANTA – Kung ikaw ay may-ari o umuupa ng bahay sa Florida at ang iyong tirahan ay napinsala, ay hindi na ligtas, o hindi maaaring pasukin dahil sa Bagyong Michael, may mga mapagkukunan ng tulong...
10/05/2018
RALEIGH, N.C. – Bukas na ang Rekaberi Senter para sa Sakuna ng Estado/FEMA sa bayan ng Atkinson sa Pender County.Ang Pamahalaan ng mga Sakuna sa North Carolina at ang FEMA ay magbubukas ng mga...
10/04/2018
RALEIGH, N.C. – Tatlong linggo matapos ang pang-federal na deklarasyon ng sakuna para sa Bagyong Florence, higit sa $210 milyon ng pondo ng estado at ng federal ang ibinigay ng direkta sa mga taga-...
10/04/2018
RALEIGH, N.C. – Ang mga nag-uupa sa North Carolina na humaharap ng ebiksyon o pina-ebik sa kanilang inuupahan na apartment kompleks na napinsala ng bagyo—maski nasira ang kanilang unit o hindi—ay...