Main Content

News Releases

11/02/2018
MGA TSISMIS: Mga may-ari lamang ng bahay na may insurans ang tinutulungan ng FEMA.KATOTOHANAN: Ang tulong ng FEMA ay hindi lamang para sa mga may-ari ng bahay. Maaari din tulungan ng FEMA ang mga...
11/01/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Ang koleksiyon para sa Karapatan sa Pagsali (ROE) para sa Operasyon para sa Asul na Bubong ay matatapos na sa Linggo, ika-11 ng Nobyembre ng taong 2018, ng 6 p.m. lokal na oras sa...
10/12/2018
ATLANTA – Kung ikaw ay may-ari o umuupa ng bahay sa Florida at ang iyong tirahan ay napinsala, ay hindi na ligtas, o hindi maaaring pasukin dahil sa Bagyong Michael, may mga mapagkukunan ng tulong...
10/05/2018
RALEIGH, N.C. – Bukas na ang Rekaberi Senter para sa Sakuna ng Estado/FEMA sa bayan ng Atkinson sa Pender County.Ang Pamahalaan ng mga Sakuna sa North Carolina at ang FEMA ay magbubukas ng mga...
10/04/2018
RALEIGH, N.C. – Tatlong linggo matapos ang pang-federal na deklarasyon ng sakuna para sa Bagyong Florence, higit sa $210 milyon ng pondo ng estado at ng federal ang ibinigay ng direkta sa mga taga-...
10/04/2018
RALEIGH, N.C. – Ang mga nag-uupa sa North Carolina na humaharap ng ebiksyon o pina-ebik sa kanilang inuupahan na apartment kompleks na napinsala ng bagyo—maski nasira ang kanilang unit o hindi—ay...
10/03/2018
RALEIGH, N.C. – Matapos magparehistro para sa tulong para sa sakuna, maaari kang makatanggap ng sulat o email galing sa FEMA. Pakibasa ng mabuti ang sulat ng determinasyon upang maintindihan mo ang...
08/10/2018
HONOLULU — Ang huling araw para sa mga residente ng Hawai’i County upang makapagparehistro sa FEMA para sa tulong sa kalamidad na nagmumula sa mga kawalan na natamo sa mga pagsabog at mga lindol ng...
07/30/2018
HONOLULU—Ang mga naninirahan sa Hawai’i County na may tinamong mga pinsala bunga ng pagsabog ng Kilauea at mga lindol ay makakapagrehistro hanggang sa Lunes, Agosto 13, 2018 para sa tulong sa...
07/25/2018
HONOLULU—Ang FEMA/State Disaster Recovery Center ay lilipat sa isang bagong lokasyon sa Pahoa at magbubukas sa Lunes, Hulyo 30 sa 8 n.u. Ang DRC ay matatagpuan sa Pahoa Neighborhood Facility, 15-2908...