Main Content

News Releases

11/19/2018
PANAMA CITY BEACH, Fla. – Ang U.S. Army Corps of Engineers ay patuloy sa paglalagay ng mga tarp para sa mga nakaligtas sa bagyo na may mga bubong sa tirahang nasira ng Bagyong Michael. Bagaman hindi...
11/16/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Ang mga disaster recovery center (mga sentro sa pagbangon mula sa bagyo) sa mga county ng Calhoun at Gulf ay lilipat.Ang DRC sa Sam Atkins Park sa Blountstown ay lilipat mula sa...
11/16/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Kapag kayo ay magpaparehistro para sa tulong sa panahon ng sakuna, ang U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan ng Maliit na Negosyo sa Estados Unidos) ay maaaring makipag-...
11/14/2018
T: Gusto ko nang bumalik sa bahay namin upang masimulan ang rekaberi ng aming pamilya, pero sabi ng inspektor hindi maaaring matirahan ang aming bahay. Mayroon bang tulong na abeylabol upang maayos...
11/11/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Sa kahilingan ng Estado ng Florida at FEMA, ang U.S. Army Corps of Engineers ay magpapatuloy sa pagkolekta ng mga form sa Right of Entry (Karapatang Pumasok - ROE) para sa...
11/09/2018
Sinisigurado ng FEMA na ang lahat ng serbisyo at tulong ay abeylabol para sa mga tao na may akses at panksyonal na pangangailangan. Nagbibigay ang FEMA ng maraming paraan upang makatulong sa...
11/09/2018
Ang FEMA ay nakikipagtulungan sa Estado ng Florida upang matulungan ang mga nakaligtas sa sakuna na makabawi mula sa Bagyong Michael. Ang mga nagungupahan at may-ari ng tirahan ay dapat na...
11/09/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Pagkatapos ng pinsala, mas mabuting malaman ang mga potensyal na mga pandaraya o mga iskam. Ang mga ganitong pangyayari ay kaakit-akit sa mga kriminal at mga kon artist.  Kung...
11/07/2018
 Paano makakapag-apply para sa tulong ang nakaligtas sa bagyo?       Upang mag-apply online sa DisasterAssistance.gov :    Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang ...
11/07/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Ang mga nag-uupa sa Florida na humaharap ng ebiksyon o pina-ebik sa kanilang inuupahan na bahay o apartment na napinsala ng bagyo—maski nasira ang kanilang tinitirihan o hindi—ay...