Main Content

News Releases

02/13/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Apat na buwan matapos pumalo ang Bagyong Michael, ang Florida Division of Emergency Management o Dibisyon ng Florida para sa Pamamahala ng Kagipitan, FEMA at ibang mga pang-estado...
02/13/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Ang sentro para sa pagbangon mula sa sakuna ng Estado/FEMA sa Gretna ay magsasara sa alas-6 ng gabi, Biyernes, ika-15 ng Pebrero. May tulong pa ring maaaring makuha sa pamamagitan...
02/08/2019
ANCHORAGE, Alaska – Ang mga residente ng Alaska na humihiling ng tulong pederal sanhi ng sakuna (federal disaster assistance) dahil sa lindol noong Nob. 30 ay tatawagan ng inspektor ng FEMA para mag-...
02/07/2019
Ang FEMA ay hindi nagpapasya sa malaking pagkasira at hindi nagbibigay ng abiso sa sinumang may-ari ng tirahan ng tungkol sa pagpapasya ng pagkasira. Ang FEMA ay maaaring hingan ng tulong para sa...
02/06/2019
Ang bawat mamamayan ng Alaska na humihingi ng tulong ay hinihikayat na magrehistro sa pamamagitan ng pagsulat ng kahilingan para sa tulong pederal mula sa kalamidad (federal disaster assitance) mula...
02/05/2019
As of Feb. 4, unless otherwise notedSince the federal disaster declaration for Hurricane Michael, Washington County residents have received more than $11.1 million in federal funds:1,209 individuals...
02/04/2019
Ang Hurricane Michael Recovery Resources Portal ay nagbibigay ng online na pamamaraang makakuha ng impormasyong maaaring makakatulong sa mga lokal na gobyerno, mga organisasyong hindi pangkalakalan,...
01/29/2019
TALLAHASSEE, Fla – Ang estado/FEMA Disaster Recovery Center (sentro sa pagbangon mula sa sakuna) sa Gulf County ay ililipat galing sa Wewahitchka papuntang Port St. Joe sa Huebes, Enero 31.Ang...
01/28/2019
Hakbang 1 – Agad na kontakin ang iyong ahente o insurance company upang ipagbigay-alam ang iyong kawalan. Siguraduhing alam mo ang pangalan ng iyong insurance company, ang numero ng policy, at ang...
01/25/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Isang grupo ng mga eksperto sa mga gusali at kung gaano katibay ang mga ito ang nagsagawa ng pagsusuri sa 350 na istruktura na naapektuhan ng Bagyong Michael sa Florida Panhandle...