Main Content

News Releases

02/06/2019
Ang bawat mamamayan ng Alaska na humihingi ng tulong ay hinihikayat na magrehistro sa pamamagitan ng pagsulat ng kahilingan para sa tulong pederal mula sa kalamidad (federal disaster assitance) mula...
02/05/2019
As of Feb. 4, unless otherwise notedSince the federal disaster declaration for Hurricane Michael, Washington County residents have received more than $11.1 million in federal funds:1,209 individuals...
02/04/2019
Ang Hurricane Michael Recovery Resources Portal ay nagbibigay ng online na pamamaraang makakuha ng impormasyong maaaring makakatulong sa mga lokal na gobyerno, mga organisasyong hindi pangkalakalan,...
01/29/2019
TALLAHASSEE, Fla – Ang estado/FEMA Disaster Recovery Center (sentro sa pagbangon mula sa sakuna) sa Gulf County ay ililipat galing sa Wewahitchka papuntang Port St. Joe sa Huebes, Enero 31.Ang...
01/28/2019
Hakbang 1 – Agad na kontakin ang iyong ahente o insurance company upang ipagbigay-alam ang iyong kawalan. Siguraduhing alam mo ang pangalan ng iyong insurance company, ang numero ng policy, at ang...
01/25/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Isang grupo ng mga eksperto sa mga gusali at kung gaano katibay ang mga ito ang nagsagawa ng pagsusuri sa 350 na istruktura na naapektuhan ng Bagyong Michael sa Florida Panhandle...
01/23/2019
 TALLAHASSEE, Fla. – Lumaki si Sarah Herring sa bahay ng kanyang pamilya malapit sa look sa Port St. Joe, ikinasal din siya sa bakuran nito at ngayon ay pag-aari na nya ito nang walang binabayarang...
01/23/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Nagtutulungan ang FEMA at tindahan para sa pagpapaganda ng bahay sa County ng Leon sa Ene. 24-29 upang magbigay ng libreng impormasyon at payo tungkol sa pagbuo ng bahay na mas...
01/22/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Dapat kumpletuhin at ipadala ng mga nakaligtas sa Bagyong Michael na nakatanggap ng pagsamantalang tulong para sa pabahay galing sa FEMA at patuloy na nangangailangan nito ang...
01/15/2019
TALLAHASSEE, Fla. –- Ang mga nakaligtas sa Bagyong Michael sa Florida ay may karagdagang oras upang makapag-fayl ng mga claim para sa katunayan-ng-kawalan para sa Nasyonal na Programa para sa...