Main Content

News Releases

01/16/2013
NEW YORK – Sususpindihin ang Serbisyo sa mga Disaster Recovery Center sa New York sa Lunes, Enero 21, 2013 bilang paggunita sa holiday na Martin Luther King Jr. Ang mga center ay magsisimula muli na...
01/16/2013
NEW YORK – Habang papalapit ang Ene. 28, 2012 na deadline upang magparehistro para sa tulong ng FEMA sa New York, gusto ng mga opisyal sa pagbangon na matiyak na nasa mga nakaligtas ang lahat ng...
01/16/2013
NEW YORK – Habang papalapit ang Enero 28, 2013 na huling araw upang magparehistro para sa tulong ng FEMA sa New York, nais tiyakin ng mga opisiyal para sa panunumbalik na alam ng mga nakaligtas sa...
01/11/2013
NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York ay mayroong limitadong oras para bisitahin ang apat na mga Disaster Recovery Center.Ang Estado ng New York at ang Federal Emergency...
01/08/2013
Ang aplikasyon ng pautang ng SBA ay mahalagang bahagi ng proseso NEW YORK – Sa humigit-kumulang na kalahating oras, ang mga nakaligtas sa New York mula sa Bagyong Sandy ay maaaring gumawa ng malaking...
01/07/2013
NEW YORK – Ang estado ng New York at ang Federal Emergency Management Agency (Pederal na Ahensiya sa Pangangasiwa ng Emerhensiya) ay magbubukas ng bagong Disaster Recovery Center sa Brooklyn ng alas-...
01/05/2013
Pagsasa-aktibo sa Emergency Operations Plan nagpahintulot sa mga ospital at hospisyo na manatiling nakabukas, manggamot ng mga pasyente sa kasagsagan ng Hurricane Sandy New York – Inanunsiyo ng...
01/02/2013
NEW <?xml:namespace prefix = st1 />YORK – Magbubukas ang estado ng New York at Federal Emergency Management Agency ng bagong Disaster Recovery Center sa Brooklyn sa ganap na 8 a.m. Huwebes,...
12/27/2012
New York – Naiintindihan ng Federal Emergency Management Agency na ang ilang mga survivor ng Hurricane Sandy ay maaaring mangangailangan ng karagdagang pansamantalang tulong sa upa upang makatulong...
12/22/2012
NEW YORK – Ang Federal Emergency Management Agency ay isa sa bahagi ng koponan ng pangrikubre sa sakuna. Maraming uri ng lokal, istado at pederal na mga resources ang makukuhang tulong sa mga taga...