Main Content

News Releases

02/26/2013
  NEW YORK – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng estado ng New York, ang 30-araw na palugit para sa mga nakaligtas na magrehistro para sa pederal na tulong pangsakuna...
02/19/2013
NEW YORK – Ang isang Disaster Recovery Center ay lumilipat sa isang bagong lokasyon. Ang isa pang center ay winawakasan ang serbisyo nito.   Ang center sa Lindenhurst Memorial Library, 1 Lee Avenue...
02/15/2013
  NEW YORK – Ang mga nakaligtas na may pangangailangan sa pagkarating ng tahanan dahil sa Bagyong Sandy, lalo na ang mga matatanda at may mga kapansanan, ay hinihikayat na maikpagusap sa  Federal...
02/05/2013
  NEW YORK – Marahil ay hindi nalalaman ng mga nakaligtas sa sakuna ang tungkol sa tulong mula sa U.S. Small Business Administration na maaaring mauwi sa mas matalino, at mas mabilis na pagbangon...
02/01/2013
NEW YORK – Ang mga pagsusumikap sa pag-aalis ng mga labi pagkatapos ng Bagyong Sandy sa New York ay malapit nang matapos. Mahigit sa 95 porsiyento ng mga labi ang naalis sa loob ng 95 araw ng pagtama...
02/01/2013
NEW YORK – Inanunsiyo ng Estado ng New York at ng Federal Emergency Management Agency ang pag-apruba sa mahigit $80 milyon ng mga kaloob na Pampublikong Tulong para matulungan ang mga komunidad sa...
01/30/2013
NEW YORK – Lahat ng Disaster Recovery Center sa New York ay hihinto sa pagbibigay ng serbisyo nang Linggo simula sa Peb. 3, 2013. Ang mga nakaligtas sa Hurricane Sandy sa New York ay patuloy pa rin...
01/30/2013
NEW YORK – Ang proteksyon mula sa hinaharap na malalang pagkawasak dahil sa klima ay maaaring mag-umpisa sa mababang interest sa utang dahil sa sakuna ng U.S. Small Business Administration  para sa...
01/29/2013
NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Hurricane Sandy na nagkukumpuni ng kanilang mga bahay na pinagtutuunan ang pag-iwas sa pinsala mula sa mga bagyo sa hinaharap ay maaaring gumawa ng ilang hakbang...
01/25/2013
NOVA YORK – A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, a pedido do Estado de Nova York, aprovou uma prorrogação de 30 dias para os sobreviventes se registrarem para assistência federal de...