Main Content

News Releases

03/12/2013
NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Hurricane Sandy na nakapagrehistro sa Federal Emergency Management Agency para sa tulong pangsakuna ay maaaring makinabang sa maraming serbisyong makukuha sa...
03/07/2013
New York – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng Estado ng New York, ang karagdagang 14 na araw para sa programang Transitional Sheltering Assistance (TSA), na...
03/07/2013
New York – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng Estado ng New York, ang karagdagang 14 na araw para sa programang Transitional Sheltering Assistance (TSA), na...
03/04/2013
Sa paglipas ng Hurricane Sandy, libu-libong taga-New York ang nagsipaghain ng claim para sa insurance sa pagbabaha. Habang marami sa mga policy holder ang nakatangap na ng katanggap-tanggap na...
03/04/2013
  New York – Inilunsad ng Federal Emergency Management Agency, sa pakikipagtulungan sa National Oceanic and Atmospheric Administration, ang ikalawa nitong taunang National Severe Weather Preparedness...
03/01/2013
  Nagtutulungan ang Federal Emergency Management Agency, mga kasosyong pederal, estado, mga lokal na munisipyo at mga boluntaryong organisasyon para matugunan ang mga pangangailangan sa muling...
03/01/2013
    Tulong sa Indibidwal Ang programang Tulong sa Indibidwal ng FEMA ay nagbibigay ng tulong pinansiyal o direktang tulong sa mga taong may gastusin na may-kinalaman sa sakuna at mga importanteng...
02/27/2013
NEW <?xml:namespace prefix = st1 />YORK – Magagawang bumisita ng mga nakaligtas sa Hurricane Sandy sa New York sa mga disaster recovery center na nasa Recreation Center and Ice Arena, 700...
02/27/2013
  ATLANTA – Pinahabaan ng U. S. Small Business Administration ang deadline para sa mga nakaligtas sa Hurricane Sandy sa New York na ibalik ang mga application para sa pisikal na pagkasira sa Mar. 29...
02/26/2013
  NEW YORK – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng estado ng New York, ang 30-araw na palugit para sa mga nakaligtas na magrehistro para sa pederal na tulong pangsakuna...