Main Content

News Releases

08/29/2017
Maaaring magbigay ang FEMA ng Tulong para sa Pantawid na Pamamahay o Transitional Shelter Assistance (TSA) sa mga aplikanteng hindi makabalik sa kanilang pangunahing tirahan bago nangyari ang sakuna...
08/29/2017
FEMA Ay maaaring magbigay ng pinansiyal na tulong sa mga indibidwal at sambahayan na, bilang isang resulta ng kalamidad, ay may mga agarang o kritikal na pangangailangan dahil sila ay nawalan ng...
08/29/2017
WASHINGTON –  Lubos na nakikita ang malasakit at kawanggawa ng mga Amerikano habang may sakuna at pagkatapos nito. Ang sama-samang pagkilos ng mga indibiduwal, non-profit, organisasyong nakabatay sa...
08/28/2017
WASHINGTON -  Ang pinakamataas na priyoridad ng Kagawaran ng Seguridad ng Homeland o Department of Homeland Security (DHS), ng Ahensiya ng Pamamahala ng Pederal na Emergency o Federal Emergency...
08/27/2017
WASHINGTON –   Patuloy ang pag-apekto ng Bagyong Harvey sa mga komunidad na timog-silangan ng Texas na may maaaring di-mapapantayang dami ng ulan at mga pag-ulat ng buhawi (tornado) sa kalakihang...
08/26/2017
WASHINGTON -- Biyernes, Lumala ang Bagyong Harvey at naturing itong isang mahalagang Ika-4 na Kategorya ng bagyo bago tumama sa lupa malapit sa Rockport, Texas. Nananatili itong isang mapanganib na...
08/23/2016
Mainam na simulang linisin sa pinakamadaling panahon ang mga lugar na binaha sanhi ng matinding bagyo at pag-ulan na nangyari sa Louisiana simula noong Agosto 11.                         Ang mga...
10/21/2015
SAIPAN, CNMI – FEMA Mitigation Outreach specialists are updating their schedule.They are currently at Do-It-Best Hardware in Chalan Kiya, meeting with customers and providing booklets and pamphlets...
10/21/2015
SAIPAN, CNMI – Typhoon Soudelor survivors on Saipan who need to get documents to the Federal Emergency Management Agency have several places where they can do so free of charge.When the joint CNMI/...
10/14/2015
Typhoons, as we witnessed with Soudelor, are a double threat. They can produce both dangerously high winds and widespread torrential rains.Slow moving storms and tropical storms moving into...