Main Content

News Releases

03/04/2013
Sa paglipas ng Hurricane Sandy, libu-libong taga-New York ang nagsipaghain ng claim para sa insurance sa pagbabaha. Habang marami sa mga policy holder ang nakatangap na ng katanggap-tanggap na...
03/04/2013
  New York – Inilunsad ng Federal Emergency Management Agency, sa pakikipagtulungan sa National Oceanic and Atmospheric Administration, ang ikalawa nitong taunang National Severe Weather Preparedness...
03/01/2013
  Nagtutulungan ang Federal Emergency Management Agency, mga kasosyong pederal, estado, mga lokal na munisipyo at mga boluntaryong organisasyon para matugunan ang mga pangangailangan sa muling...
03/01/2013
    Tulong sa Indibidwal Ang programang Tulong sa Indibidwal ng FEMA ay nagbibigay ng tulong pinansiyal o direktang tulong sa mga taong may gastusin na may-kinalaman sa sakuna at mga importanteng...
02/27/2013
NEW <?xml:namespace prefix = st1 />YORK – Magagawang bumisita ng mga nakaligtas sa Hurricane Sandy sa New York sa mga disaster recovery center na nasa Recreation Center and Ice Arena, 700...
02/27/2013
  ATLANTA – Pinahabaan ng U. S. Small Business Administration ang deadline para sa mga nakaligtas sa Hurricane Sandy sa New York na ibalik ang mga application para sa pisikal na pagkasira sa Mar. 29...
02/26/2013
  NEW YORK – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng estado ng New York, ang 30-araw na palugit para sa mga nakaligtas na magrehistro para sa pederal na tulong pangsakuna...
02/19/2013
NEW YORK – Ang isang Disaster Recovery Center ay lumilipat sa isang bagong lokasyon. Ang isa pang center ay winawakasan ang serbisyo nito.   Ang center sa Lindenhurst Memorial Library, 1 Lee Avenue...
02/15/2013
  NEW YORK – Ang mga nakaligtas na may pangangailangan sa pagkarating ng tahanan dahil sa Bagyong Sandy, lalo na ang mga matatanda at may mga kapansanan, ay hinihikayat na maikpagusap sa  Federal...
02/05/2013
  NEW YORK – Marahil ay hindi nalalaman ng mga nakaligtas sa sakuna ang tungkol sa tulong mula sa U.S. Small Business Administration na maaaring mauwi sa mas matalino, at mas mabilis na pagbangon...